Válka o skupinu Arca se přesunula do Krúpových firem

Šéf a většinový vlastník kolabující skupiny Arca Investments Rastislav Velič zaútočil na firmy svého byznysového soka Pavola Krúpy. Žene do konkurzu společnost KGI – Global Investments. Krúpa zase napadl řízení Arca Investments a v celé kauze se dále kupí nová obvinění, trestní oznámení a žaloby. 

Válka o skupinu Arca se přesunula do Krúpových firem
Pavol Krúpa | foto Jan Rasch

Návrh na prohlášení konkurzu u soudu podala společnost EFIT Bohemia, dcera společnosti Arca Investments, když přihlásila pohledávku bezmála milion korun, který jí KGI údajně dluží na nájemném. Návrh později vyztužila také Arca Capital Bohemia, která se přihlásilo o více než 180 milionů korun, které jí měla půjčit na základě úvěrové smlouvy z roku 2018.

Ve stejný den soud zahájil insolvenční řízení a vyzval dlužníka k vyjádření a další věřitele, aby přihlásili své pohledávky.   

„Věřitelský insolvenční návrh byl na společnost KGI - Global Investments podán kvůli její mimořádně nepříznivé finanční situaci. Současně má skupina Arca Capital za to, že transparentní vedení insolvenčního řízení vůči společnosti KGI - Global Investments pod dohledem insolvenčního správce zabrání osobám skutečně ovládajícím společnost KGI - Global Investments, které jsou zodpovědné za její finanční situaci, činit další podezřelé korporátní změny ve vlastnické i řídící struktuře společnosti KGI - Global Investments,” stojí v prohlášení skupina Arca Capital.

Podle ní se závazky společnosti, kterou ještě loni ovládal Pavol Krúpa a dnes je jejím jediným statutárním zástupcem jeho synovec Juraj Krúpa, převyšují půl miliardy korun. Jen závazky vůči skupině Arca Capital jsou údajně přes 350 milionů korun, vůči finančním institucím více než 50 milionů korun a vůči majitelům dluhopisů jde o závazky řádově v desítkách milionů korun.

Právě skrze tuto společnost Krúpa realizoval své spekulativní investice na americké burze. Firmě by tak měly na účet přitéct peníze od společnosti AmTrust jako doplatek za vypořádání jejich akcií. Podle Veliče a jeho advokátů však ani to její finanční situaci zásadně nezlepší. 

„V konečném důsledku do společnosti KGI - Global Investments může ze strany AmTrust dorazit plnění v maximálním rozmezí od 15 do 30 milionů korun, a ne Krúpou deklarovaných stovek milionů korun,” stojí v prohlášení skupiny.

Podle Krúpy však většina z toho zadlužení vznikla ještě pod vedením Rastislava Veliče, který stál v čele firmy do roku 2018. „Firmu jsem převzal s těmito závazky a realizovanou ztrátou. Závazky měly být uhrazeny ze strany Veliče v rámci vypořádání, ale k tomu nedošlo,” vzkazuje Krúpa. Ten navíc uvedl, že firmu už pod kontrolou nemá a ani netuší, co se v ní děje.

Ten navíc kontroval také na půdě insolvence mateřské skupiny Arca Investments, když jeho společnost RYG Investments podala námitku na podjatost senátu Vrchního soudu v Praze. Ten měl posuzovat odvolání firmy proti rozsudku Městského soudu, který insolvenční řízení v Česku zastavil. Má zato, že Arca je slovenská společnost a jako taková by její úpadek měli řešit soudy na Slovensku. Krúpův výpad tak může celý proces znovu protáhnout. Řešení komplikovaného případu, kde věřitelé hrají až o 19 miliard korun, je tak nadále v nedohlednu.