Vyšší pokuty za klamavé bio. Nově budou hrozit až dva miliony

Až dva miliony korun pokuty by měly hrozit těm, kdo klamavě označí potraviny či kosmetiku logem bio. Prohřešků je však minimum.

Vyšší pokuty za klamavé bio. Nově budou hrozit až dva miliony
ilustrační foto | Tomáš Novák, týdeník HROT

Je to už dost otřepaný vtip. Rozdíl mezi biozemědělcem a klasickým zemědělcem je prý takový, že biozemědělec kropí pole chemikáliemi v noci. Strach tuzemských spotřebitelů z biopotravin, které se jako takové jen tváří, je však spíše iracionální. V praxi jsou ekologická produkce i biopotraviny pod přísnou kontrolou a výsledky ukazují, že prohřešků je naprosté minimum.  

V letech 2018 a 2019 zjistili kontroloři klamavé označování biozboží vždy jen v pěti případech. Hříšníci museli zaplatit pokutu maximálně dvacet tisíc korun. Teoreticky jim přitom hrozí až milionová pokuta, pravděpodobně se tak nejednalo o závažná pochybení.

Stát přesto plánuje sankce zdvojnásobit. Počítá s tím novela zákona o ekologickém zemědělství, kterou ministerstvo zemědělství poslalo do připomínkového řízení. Nově by tak podvodníkům hrozila sankce až dva miliony korun místo jednoho milionu.

Resort úpravu v důvodové zprávě obhajuje právě tím, že klamavé označování ohrožuje důvěru spotřebitelů v ekologickou produkci. Nízká spotřeba pramenící vedle vyšších cen i z nízké důvěry zákazníků v potraviny či kosmetiku označené logem bio, je velkou slabinou tuzemského potravinářského a zemědělského trhu. 

Podle poslední zprávy o trhu s biopotravinami za rok 2019 utratili Češi za biopotraviny 5,26 miliardy korun, na celkové spotřebě byl tedy podíl jen 1,52 procenta. A to navzdory tomu, že se v Česku ekologicky obhospodařuje téměř patnáct procent zemědělské půdy, což je výrazně nad průměrem EU. Třeba v Dánsku je pod ekorežimem jen jedenáct procent půdy, tamní spotřebitelé však za biopotraviny utratí přes dvanáct procent potravinových výdajů. 

Ve většině případů odhaleného podvodného označování z minulých let se jednalo o prodej přes internet. Ministerstvo přitom předpokládá, že tento prodejní kanál bude nabývat na důležitosti, a očekává proto i vyšší podíl přestupků. Resort se však odvolává i na to, že sankce se nenavyšovaly od vzniku zákona před více než dvaceti lety a v případě klamavého označení potravin podle potravinářského zákona hrozí viníkovi pokuta až 50 milionů korun. Oproti biopotravinám panuje tedy značný nepoměr.  

Novela zároveň podnikatelům v biosektoru přináší i některé úlevy. Doposud musel pěstitel či výrobce počítat jednou do roka s úřední kontrolou, která ověřila, že podmínky biovýroby dodržuje. Na základě toho dostal certifikát platný maximálně patnáct měsíců. Nově by se doba mezi dvěma kontrolami mohla protáhnout až na dva roky a platnost certifikátu na 26 měsíců.