Nejhorší situace za 1200 let. Megasucho v USA pokračuje

Západ Spojených států trápí historické sucho. Extrémně dlouhé období s minimem srážek bude pokračovat i nadále.

Nejhorší situace za 1200 let. Megasucho v USA pokračuje
ilustrační foto | Shutterstock.com

O takzvaném megasuchu se v posledních letech hovoří stále častěji. Jedná se o dlouhotrvající sucho, jež se neopírá pouze o meteorologická měření. Nová studie klimatologů z Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) podle letokruhů na starých stromech dokonce tvrdí, že je nejhorší za posledních dvanáct století. A extrémně dlouhé období s minimem srážek se dá čekat i v dalších třech dekádách. 

„Každý, kdo tomu věnuje pozornost, ví, že byl západ USA po většinu posledních desetiletí suchý,“ vysvětlil hlavní autor studie, hydrolog a klimatolog Park Williams. Vědecká práce ale dokazuje, že se jedná o výrazně suchou periodu nejen v souvislosti s nedávnou pamětí, například stovky let, je ale výjimečná rovněž v kontextu minulého tisíciletí. 

Vědci zdůrazňují, že se na megasuchu podílí lidská činnost, jež způsobila globální oteplování a zvýšení průměrných teplot zejména v oblasti států Kalifornie, Nevada, Arizona, Nové Mexiko, Utah a Colorado. Hovoří o klimatické krizi, jež bude zvyšovat šanci na dlouhá a závažná megasucha. Tento scénář se podle nich už naplňuje. Dokládají to posledními dvěma roky, které znamenaly rekordní vlny veder, vysychání vodních nádrží a nárůst počtu nebezpečných požárů.

Oblast mezi pobřežím Tichého oceánu a Skalnatými horami jižně od státu Montana vykazuje nižší úrovně vlhkosti půd, shodují se klimatologové z UCLA, NASA i Kolumbijské univerzity. Analyzovali data z letokruhů starých dřevin (obrovských sekvojí) a tím získali vodítko pro měření vlhkosti půdy v průběhu staletí. Letokruhy, jež jsou blíže k sobě, znamenají pomalejší růst, ke kterému dochází během period sucha. 

Častější extrémní počasí

Už v minulosti docházelo k megasuchům, jež trvají více než dvě dekády. Deficity půdní vlhkosti jsou ale v průběhu posledních 22 let dvojnásobné, než tomu bylo okolo roku 1900. Oteplování způsobené lidskou činností podle vědců závažnost sucha zvyšuje o 42 procent. Odkazují na řadu dalších studií, jež potvrzují souvislost mezi spalováním fosilních paliv a stále častějším výskytem extrémního počasí.

Autoři nové studie zdůraznili, že změny, ke kterým dochází v posledních letech, jsou četnější z dlouhodobého pohledu posledního tisíciletí. Doufají, že poslouží k tomu, aby se společnost lépe připravila na následující roky. Williams připodobňuje stav vody v krajině k napjatému bankovnímu účtu. „Víme, že nakonec musíme své výdaje snížit, než se účet vyčerpá.“

Během letních měsíců 2021 největší vodní nádrže v Severní Americe – Lake Mead a Lake Powell na řece Colorado – dosáhly rekordně nízkých úrovní stavu vody. Až 65 procent rozlohy amerického Západu trpí velkým suchem i přes to, že koncem loňského roku došlo k vydatným srážkám. Povodí řeky Colorado přitom zásobuje vodou přes čtyřicet milionů lidí. Prvně v historii došlo k omezení dodávek vody.

Navíc ani tento rok neslibuje významnější změnu k lepšímu. Kalifornie zažila jeden z nejsušších lednů v historii, únorové vysoké teploty naopak opět trhají historické rekordy pro toto období. „Aktuální studie zdůrazňuje skutečnost, že musíme přehodnotit využívání našich zdrojů,“ reagoval Alvar Escriva-Bou z neziskového Centra vodní politiky Kalifornského institutu veřejné politiky. Kalifornie podle něj už nemůže předstírat, že má dostatek vody pro všechny své obyvatele. Například zemědělci budou muset změnit své postupy. 

Klimatolog Jason Smerdon z Kolumbijské univerzity vysvětlil, že období sucha, jež trvají více let, budou do konce tohoto století narůstat. Věří nicméně, že poznání přiměje společnost, aby se začala k přírodě a vodním zdrojům chovat udržitelnějším způsobem.