Zuby tě prozradí

Paviány odhalily izotopy stroncia, slony zase 500 let staré kly. V obchodě se prostě na všechno jednou přijde

Zuby tě prozradí
Ztroskotaná loď na dně oceánu s nákladem sloních klů může být za určitých okolností skvělou zásobárnou DNA, která umožní zjistit geografický původ zvířat i po 500 letech. | Profimedia.cz

Silní, s impozantní stříbřitou hřívou, sexuálně hyperaktivní, a ještě ke všemu vítající na skalách hlasitým štěkotem první paprsky vycházejícího slunce. Tyto atributy učinily ze samců paviánů pláštíkových oblíbená posvátná zvířata starých Egypťanů. S řádně zdůrazněnou erekcí symbolizovali vše, co se tak dalo od kvalitního posmrtného života očekávat. Uctívali je zřejmě již od predynastických dob, tedy před nějakými pěti tisíci lety.

Problém je jediný – paviáni pláštíkoví, se všemi svými ceněnými vlastnostmi, se ve starém Egyptě nevyskytovali, neexistují ani žádné paleontologické nálezy z dob holocénu (mladších čtvrtohor). Egypťané paradoxně uctívali opice, které museli jako jediná zvířata ze svého panteonu dovážet. Byli tak zřejmě jednou z prvních položek staroegyptského importu z tajemné země Punt, ležící kdesi u jižních břehů Rudého moře.

Po stopách země Punt 

Jak vyplývá z výzkumné zprávy publikované na serveru eLifesciences, je porovnání mumifi kovaných paviánů (z dob Nové říše a mladších z období Ptolemaiovců) s paviány s doloženým původem z míst jejich současného výskytu neotřelou, ale účinnou cestou, jak odhalit prvopočátky toho, z čeho se posléze vyvinul dálkový námořní obchod. Země Punt byla totiž první zastávkou na posléze velmi využívané trase námořního obchodu, jež propojovala egyptské pobřeží Rudého moře s Arábií, Indií, ale i vzdálenou Čínou.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit