Účet za roční testování covidu: přes 15 miliard korun

Výdaje za testování na covid-19 za rok 2021 činily přes patnáct miliard korun. Rok 2022 bude pro pojišťovny značně nejistý.

Účet za roční testování covidu: přes 15 miliard korun
Testování na covid-19, ilustrační foto | Shutterstock.com

Zdravotní pojišťovny koncem ledna dostávají poslední výkazy zdravotnických zařízení za vykázanou péči a testování za předchozí rok. Antigenní a PCR testování výrazně zasáhlo do rozpočtů pojišťoven. Sedm institucí zřízených dle zákona o veřejném pojištění vyplatilo testovacím místům za rok 2021 přes patnáct miliard korun.

Nejvyšší výdaje eviduje největší pojišťovna v zemi – VZP. Překročily osm miliard korun. Naopak nejméně vyplatila za testování svých klientů Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, celkem 209 milionů korun. Jak je zřejmé z níže uvedeného rozdělení výdajů dle jednotlivých institucí, velikost pojišťovny měřená počtem klientů zhruba odpovídá výši vynaložených výdajů za testování. 

K poklesu vynaložených nákladů pojišťoven za testování došlo v listopadu 2021, kdy vláda rozhodla o konci proplácení testů z veřejného zdravotního pojištění pro neočkované, a navíc se zkrátila platnost testu coby dokladu o bezinfekčnosti. Zdravotní pojišťovny nadále platily testy jen těm, kteří byli naočkováni, případně jim vakcína nemohla být aplikována ze zdravotních důvodů.

S přelomem roku však výdaje opět vzrostly, a to v souvislosti se snahou včas zachytit šíření mutace covidu-19 omikron. V lednu nová vláda Petra Fialy (ODS) nařídila povinné testování všech zaměstnanců a OSVČ dvakrát týdně. I toto testování je propláceno zdravotními pojišťovnami.

A co dál?

Pokud jde o výhled na rok 2022, většina zdravotních pojišťoven si netroufá odhadovat, kolik za testování zaplatí. Epidemický výhled je totiž značně nejistý. 

„Předpokládáme v souladu s ostatními plátci zdravotních služeb, že v roce 2022 by mohla být situace mírně příznivější než v předchozích dvou letech. V okolních zemích se v současné době již upouští od nekonečných opakovaných plošných antigenních či PCR testování jednoho onemocnění, hromadného trasování atd. Za žádoucí stav považujeme v roce 2022 smysluplně plánovanou distribuci finančních prostředků na zdravotní péči preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a další druhy péče,“ uvedl Vladimír Matta, obchodní ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny.

„Aktuálně je to velmi obtížné odhadovat. Pokud bychom vyšli z roku 2021 a očekávali obdobné náklady na testování, předpokládaná částka je až 600 milionů korun. Pokud by pokračovalo testování ve firmách i během roku 2022 ve frekvenci dvakrát týdně antigenní test, budou se náklady zvyšovat, a to v řádů desítek milionů korun měsíčně,“ odhaduje Jan Mates, mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny.

K žádným odhadům se raději neuchyluje VZP, která s testováním počítá v rámci celého ročního rozpočtu. „VZP má na rok 2022 Zdravotně pojistným plánem stanovený plán nákladů na úhradu zdravotních služeb výši 251 459 milionů korun. Kolik z této částky bude využito na testování klientů VZP, v tuto chvíli predikovat nelze,“ řekla mluvčí Viktorie Plívová.

Výdaje pojišťoven za antigenní a PCR testování:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna 8,121 miliardy korun
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 1 miliarda korun
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 1,824 miliardy korun
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 1,48 miliardy korun
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 milionů korun
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 2,1 miliardy korun
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 600 milionů korun
  • Celkem 15,334 miliardy korun

Zdroj: tisková oddělení zdravotních pojišťoven (může docházet k drobným úpravám rozpočtů na základě opravných položek a posledních doručených výkazů)