Glosa: Socialismus nás zničí ještě dřív, než planeta stihne shořet

Nechuť velké části veřejnosti k apelům klimatických vědců lze hledat v jejich příklonu k levicovému vidění světa.

Glosa: Socialismus nás zničí ještě dřív, než planeta stihne shořet
ilustrační foto | Shutterstock.com

Klimatologové z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu minulý týden vydali další zprávu, která hodnotí vývoj změn klimatu a šance lidstva na to, aby zkázu způsobenou (především) emisemi oxidu uhličitého odvrátilo

Stejně jako předešlé reporty také aktuální hlášení o změnách klimatu se nese v alarmistickém duchu. Vědci zkoumající oteplování planety tentokrát varují, že máme opravdu poslední šanci na rychlou akci. V opačném případě podle nich hrozí, že Země dosáhne úrovně kritického globálního oteplení už v příštím desetiletí.

Zároveň je ale ze zprávy cítit značná míra rezignace. Vědci jedním dechem dodávají, že alternativa přežití lidstva v jeho dnešní podobě není příliš pravděpodobná, protože politici nenaslouchají jejich varování.

Recepty na spasení jsou i v této zprávě stejné: je třeba především drasticky omezit emise z energetiky, průmyslu nebo dopravy.

Zároveň se však mezi řádky dá vyčíst názor části klimatologů, že tyto postupy není reálné zavést v systému dnešního kapitalismu. Například jeden ze spoluautorů zprávy, americký vědec Jason Hickel, hovoří o nutnosti solidarity bohatých zemí, a dokonce o potřebě „dramaticky omezit spotřebu energie a kupní sílu bohatých“.

Právě v příklonu mnoha vědců k levicovému vidění světa lze ovšem zároveň hledat nechuť velké části veřejnosti k jejich apelům. Ačkoli jistě i dnes na světě existují miliony odpůrců kapitalismu, stále ještě díky bohu převažuje názor, že pokud nahradíme dnešní, jistě v mnoha ohledech nespravedlivý, ekonomický systém socialismem, skončíme ještě hůř, než když nám za deset let začne planeta hořet pod zadnicí.