Snižovat emise se nedaří. Klíčem k přežití klimatických změn jsou technologie

Lidstvo selhává ve snižování emisí a snahách o zastavení změn klimatu. Klíčové pro budoucnost budou technologie, které pomohou s adaptací na nové podmínky

Snižovat emise se nedaří. Klíčem k přežití klimatických změn jsou technologie
ilustrační foto | Profimedia.cz

Navzdory všem klimatickým summitům a odhodlaným závazkům politiků na snižování emisí oxidu uhličitého z posledních let jsou dosavadní výsledky snah lidstva o zastavení změn klimatu tristní. Ani v ekonomicky silných zemích – například těch evropských – se závazky nedaří plnit. A i kdyby se nakrásně cíle plnit dařilo, jsou tu bohatnoucí Čína nebo Indie, které při honbě za evropským blahobytem pohodlně nahradí každou tunu ušetřených evropských emisí skleníkových plynů vypouštěním škodlivin z nových uhelných elektráren.

Zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) proto znějí rok od roku skeptičtěji. Letos na jaře IPCC vydal report, v němž tvrdí, že abychom zabránili růstu průměrné globální teploty o kritických 1,5 stupně Celsia, musíme do roku 2030 snížit celosvětové emise o dvě pětiny. Už dnes se jeví jako prakticky jisté, že se to nepodaří.

Nejde ale jen o to, že k dosažení ambiciózních cílů by byla potřeba opatření, jež by vedla ke zchudnutí lidí, a jsou tedy pro politiky jistou volební sebevraždou. A ani o to, že navrhovaná řešení aktivistů, jako je třeba nahrazení kapitalismu utopickým systémem „nerůstu“, vedou do jisté záhuby. Zprávy z letošního léta jasně ukázaly, že problémy způsobené změnami podnebí ve velké části světa už přišly.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit