Výzvy pro odborné vzdělávání

Pokud jde o počet žáků v odborném vzdělávání, patří Česká republika k evropským premiantům

Obory odborného vzdělávání u nás na středních školách studuje přes sedmdesát procent všech žáků, což je druhý nejvyšší podíl v zemích Evropské unie hned po Slovinsku. Průměr EU je výrazně nižší, zhruba 49 procent. Značí to, že odborné školy u nás mají silnou tradici a dlouhodobě zůstávají populární u rodičů i dětí. Je to v protikladu s doporučeními některých expertů, kteří preferují vzdělávání všeobecné.

Z analýzy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání vyplývá, že tuzemský systém odborného vzdělávání je robustní. Střední školy spolupracují se zaměstnavateli, studijní a učební obory průběžně inovují a jejich absolventi už v poměrně nízkém věku sedmnácti až devatenácti let získají odbornou kvalifikaci uznávanou na trhu práce. Těšit nás může i poměrně nízký počet osob (6,4 procenta), které vzdělávání ukončí předčasně. „Je to částečně v důsledku široké nabídky vzdělávacích cest a dobré horizontální prostupnosti studia,“ oceňují analytici.

Zapadnout by však neměly výzvy, kterým aktuálně čelíme a jejichž význam bude v následujících letech narůstat. Experti upozorňují zejména na stárnutí učitelů. Průměrný věk pedagogů na středních školách je 49,4 roku. Česko má proto posilovat atraktivitu učitelského povolání pro mladé, a to nikoli pouze finančně. Dalším doporučením je více podporovat spolupráci škol se zaměstnavateli. Zejména by mělo dojít ke zvýšení podílu praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. Neposlední výzvou je skutečnost, že poměrně málo absolventů se věnuje dalšímu vzdělávání i po absolvování studijního oboru. V tom se nacházíme v evropském podprůměru. Pokud chceme zůstat konkurenceschopní na trhu práce u nás i v zahraničí, s vědomostmi a dovednostmi nabytými jen ve škole si zcela jistě nevystačíme. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit