Konec výchovy k umění v Česku? Kultura není jen zpěv a malování

Pamatujete na to, jak ti z nás, kdo neuměli malovat, trpěli ve výtvarné výchově? Nebo ti bez hudebního talentu toužebně čekali na konec hodiny „hudebky“? Konečně na nás netalentované taky někdo myslí.

Konec výchovy k umění v Česku? Kultura není jen zpěv a malování
ilustrační foto | Shutterstock.com

Je totiž možné, že takové děti se v budoucnu výtvarce či hudebce zcela vyhnou. Internet zaplavila hysterie, že je to konec výchovy k umění v Česku. Věc došla tak daleko, že ministři školství a kultury uspořádali společnou tiskovou konferenci.

V kostce: o tom, že ministerstvo připravuje zásadní změny rámcových vzdělávacích programů, podle nichž se učí děti na základních školách, jsme v Hrotu psali mnohokrát. Teď ale unikla pracovní verze pro oblast Umění a kultura. A to, co je v ní k přečtení, je vskutku revoluční.

Jedna z variant počítá s tím, že k výtvarce a hudebce přibudou dramatická výchova, filmová/audiovizuální výchova a taneční a pohybová výchova. Avšak bez povinného navýšení počtu hodin, které dosud pro hudebku a výtvarku byly určeny.

Následné reakce odborné veřejnosti byly bouřlivé. Učitelé připravovaní na výuku hudební či výtvarné výchovy sdělili, že na všeobsažný předmět „základy kultury a umění“ připravováni nebyli a necítí se na to, jej vyučovat. Poměrně rychle se šířilo postesknutí jedné z kantorek, že u ministra to vyhráli zástupci filmové/audiovizuální výchovy na úkor tradičních předmětů. „Takže prostě budu pouštět filmy,“ shrnula dopady reformního úsilí na její školní praxi.

Proti změně se vyjádřily Asociace učitelů hudební výchovy, Společnost pro hudební výchovu ČR, Česká Orffova společnost a Společnost Pavla Jurkoviče. Na akademiky nezvykle ostrý dopis ministrovi zaslali i děkani pedagogických fakult. Ministři Balaš a Baxa je však odmítli. „Výsledkem inovace by měl být takový vzdělávací obsah, který postihne všechny části kultury,“ sdělili ve společném tiskovém prohlášení.