Vyhledat úkryt, schoulit se do klubíčka. Experti radí, jak se chovat při tornádu

Nechraňte svůj majetek, chraňte svůj život. Experti radí, jak se zachovat při tornádu.

Vyhledat úkryt, schoulit se do klubíčka. Experti radí, jak se chovat při tornádu
ilustrační foto | David Malik - CNCenter A.S. / CNC / Profimedia

Když prší a mrzne, občané vědí, že bude ledovka, a podle toho se chovají. Když se blíží nějaké výjimečně extrémní počasí, jako bylo červnové tornádo na jižní Moravě, lidé jsou mnohdy nepřipravení. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními experty vydal čtyři měsíce po ničivém tornádu obsáhlou zprávu o této události. Vedle detailního rozboru příčin tohoto jevu nebo možností předpovídat takové extrémy na několika stránkách popisuje, jak by se veřejnost měla chovat.

„Z tornádem zasažených oblastí dne 24. června 2021 je k dispozici velké množství fotografií a videí, které jsou dokumentačně velmi cenné. Jejich autoři se však patrně nevědomky vystavovali nebezpečí vážných zranění a byl ohrožen i jejich život,“ konstatuje se ve zprávě. 

„Chybí znalost správného chování a jednání při výskytu těchto povětrnostních jevů, se kterými se můžeme setkat třeba jen jednou za život. Meteorologickým jevům nelze zabránit, lze ale částečně zmírnit jejich dopady tím, že o nich budeme vědět co nejvíce. Vzdělávání a poučení veřejnosti, jak se chovat při výskytu nebezpečných povětrnostních jevů, je jednou z klíčových oblastí,“ upozorňuje dokument. 

A připomíná, že si tornádo vyžádalo šest lidských životů, stovky zraněných a škody na soukromém i veřejném majetku minimálně za patnáct miliard korun. Vedle silně poničených budov byly poškozeny hospodářské objekty, velká část železniční tratě mezi Břeclaví a Hodonínem, síť vysokého napětí, ale také lesní porosty nebo zemědělské plochy.

Chraňte sebe, nikoli majetek

„V případě, že se blíží tornádo a je vám na dohled, situaci nepodceňujte, nesnažte se za každou cenu zachránit svůj majetek, chraňte svůj život. Vyhledejte pro úkryt pevnou zděnou stavbu, uzavřete okna a schovejte se ve sklepě či místnosti bez oken, v přízemí budovy nebo pod schody,“ radí meteorologové.

Naopak není vhodné schovávat se v nejvyšších patrech budov nebo v podkroví rodinných domů, protože střechy jsou konstrukčně nejslabším místem staveb. „V žádném případě neriskujte pozorováním, natáčením či jakýmkoli dokumentováním průběhu tornáda. Nikam nevycházejte, nevyjíždějte autem s cílem ujet tornádu, zůstaňte po celou dobu trvání bouře ukryti,“ konstatuje zpráva.

K větší ochraně před letícími troskami nebo střepy pomohou různé přikrývky. Pokud je to možné, měli byste dát vědět svým blízkým, kde se právě nacházíte a co se děje. A to i v případě, že jste ve svém domě nebo bytě.

Nezůstávejte po mostem

Může se stát, že tornádo spatříte až na poslední chvíli, jelikož bude skryto ve srážkách. V takovém případě byste se měli urychleně schovat v místnosti bez oken, pokud je to možné. Pokud jste třeba na chodníku nebo řídíte auto, meteorologové radí vyhledat coby úkryt zděnou stavbu – například hostinec či hotel. 

„Při tornádu nejste venku v bezpečí. Jestliže zrovna řídíte automobil a je-li tornádo vzdáleno několik kilometrů, pokuste se vybočit z dráhy bouře a bouři s tornádem se vyhnout. Je-li tornádo blíže, neriskujte, jeďte do nejbližší obce, kde se můžete ukrýt v pevné zděné budově. Rozhodně nezůstávejte pod mostem nebo podjezdem, kde dochází k lokálnímu zvýšení rychlosti větru v důsledku tunelového efektu,“ píše se v dokumentu. 

Není-li jiná možnost, měli byste se na ulici schovat za jakoukoli pevnou zděnou konstrukci, do výklenku, případně příkopu, kde se schulte do klubíčka a rukama si chraňte obličej před letícími troskami a střepy. „Toto je však krajní nouze, kdy již nelze nic jiného udělat,“ tvrdí meteorologové.

Ve volné přírodě, pokud nelze rychle najít pevný úkryt, byste si měli v níže položeném místě lehnout břichem na zem a rukama si chránit hlavu. A to co nejdále od stromů nebo aut, které mohou být vzneseny do vzduchu. „Venku hrozí od letících předmětů těžká až smrtelná zranění,“ upozorňuje dokument.

Po odeznění nebezpečí, pokud je to možné, zajistěte pomoc zraněným, informujte záchranné složky a vyčkejte jejich příjezdu. Jste-li ve výrazně poškozené budově, pokuste se ji opatrně opustit, sklo nebo ostré předměty v troskách vás mohou zranit. „Nepoužívejte otevřený oheň, pokud se v budově nachází plyn, může hrozit nebezpečí výbuchu. Venkovní prostory budou rovněž zaplněny rozházenými troskami, mezi kterými se mohou nacházet spadlé dráty elektrického vedení pod proudem,“ píše se ve zprávě.