Pozor na e-Recepty! Nemusejí fungovat

Tento omyl v době koronavirové může způsobit slušný chaos.

Pozor na e-Recepty! Nemusejí fungovat
Lékárna - ilustrační foto | Tomáš Turek

Internetová lékárna Piluka.cz spustila platformu eRecept.cz, kde slibuje propojení lékáren a pacientů. Zejména senioři podle ní už díky tomu nebudou muset osobně chodit do lékárny. Potíž je v tom, že lékárny se do projektu nezapojily a Česká lékárnická komora před používáním platformy varuje.

„Projekt Pilulka připravila zcela ve své režii, bez vědomí České lékárnické komory a většiny lékáren, které do projektu zapojila zcela svévolně, a vystavila je tak obtížné situaci vůči jejich pacientům,“ říká Aleš Krebs, prezident komory.

 

Situace je podle něj o to horší, že právě nyní, v době epidemie koronaviru, personál lékáren pracuje na hranici svých možností a nečekané a nechtěné objednávky zákazníků není fyzicky schopen přijímat a vyřizovat.

Zní to jako skvělý nápad

Oč jde? Lidé z Pilulky převzali jméno v minulosti velmi diskutovaného projektu eRecept a vytvořili na webu platformu, kam pacient napíše kód elektronického receptu, zvolí vhodnou lékárnu ve svém okolí a vyplní své kontaktní údaje. Lékárna, kam údaje dorazí, by pak měla telefonicky pacienta kontaktovat. On by následně mohl o dovoz léků požádat třetí osobu, například příbuzné či dobrovolníky, což česká legislativa umožňuje. Pro seniory, tedy ohroženou skupinu obyvatel, kteří nechtějí vycházet ven, to zní jako skvělý nápad.

„Naším cílem je zapojit co největší počet lékáren ve všech regionech. Platformu nabídneme všem krizovým telefonním linkám pro lidi v karanténě, pro nemocné, ale také pro zdravé seniory, aby nevycházeli v těchto dnech zbytečně do lékárny pro svá léčiva,“ řekl při představení projektu Martin Kasa z lékáren Pilulka.

Jenže...

Mezi Pilulkou a kamennými lékárnami však neexistuje žádná závazná dohoda, celý systém propojení pacientů a lékárníků tak nemusí vždy a všude fungovat. „Z ohlasů z lékáren víme, že prosté převzetí databáze lékáren ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Pilulkou vede k tomu, že údaje jsou zasílány na e-mailové adresy, které jsou adresami různých osob pracujících pro provozovatele lékárny. Nikoliv k rukám lékárníka, jemuž jedinému mohou být určeny,“ říká prezident komory.

Pilulka nevytvořila podle něj nic jiného než komerční produkt a pokusila se namísto pracného získání reprezentativního počtu zúčastněných lékáren využít dat ze seznamu SÚKL. „Každý, kdo se pokusí o zřízení rezervačního systému otevřeného pro všechny lékárny, musí zejména přesvědčivostí, důvěryhodností a užitečností svého produktu získat dostatečné množství provozovatelů lékáren ochotných se do systému řádně přihlásit,“ míní Aleš Krebs.

Takže opět „mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako obvykle“?