Jak propustit 45 tisíc lidí. Tradiční model práce je přežitý, říká personalistka

Tradiční model práce na plný úvazek pro jednu firmu je už možná přežitý, říká personalistka Renata Mrázová.

Jak propustit 45 tisíc lidí. Tradiční model práce je přežitý, říká personalistka
Renata Mrázová | Tomáš Novák týdeník HROT

Renata Mrázová má na české poměry unikátní zkušenost. Na začátku roku začínala jako šéfka HR celé skupiny Home Credit s nějakými 120 tisíci zaměstnanci a teď má na starost zhruba 75 tisíc. Pandemie čínské chřipky firmu tvrdě postihla, část propuštěných jde na vrub sílící digitalizaci. „Řada firem musela udělat podobná opatření a myslím si, že s alternativními modely zaměstnávání budou pracovat i do budoucna. Firmy si jinými formami práce budou moci lépe plánovat vytěžení kapacit podle toho, jak je budou potřebovat,“ soudí Mrázová.

Působíte v deseti zemích na různých kontinentech, máte tedy srovnání. Jak se pod vlivem koronakrize mění pracovní trh v různých zemích? 

Každý pracovní trh je trochu jiný a každá vláda na koronavirus reaguje jinak, ale myslím, že některé trendy lze zobecnit. Z pohledu HR je tento rok samozřejmě ohromně náročný. Covid nás všechny hodil do divokých vod, kdy jsme se ze dne na den museli přizpůsobit. Udála se ohromná strukturální změna, která tu už s námi zůstane se všemi plusy i minusy.

Jaké jsou? 

Když se děje hluboká změna, a navíc takto strašně rychle, všechny firmy se učí a během toho učení se naseká plno chyb. V různých zemích to funguje velmi podobně, jen v různých časových osách. Teď se vyrojilo ohromné množství různých studií a průzkumů, které se snaží zmapovat dopady překotných událostí na pracovním trhu, je ale nutné si uvědomit, že jsme stále na začátku. Víme relativně málo o tom, jaké má stávající způsob fungování dopady na psychiku zaměstnanců, na jejich well-being. Z deseti zemí, kde my pracujeme, snad jen Vietnam unikl tvrdému lockdownu, který zažíváme i v Česku. Tato opatření samozřejmě měla na naše firmy ekonomický dopad, na který jsme museli reagovat, a to také snížením počtu pracovních míst.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit