Schneider Electric považuje udržitelný rozvoj za příležitost

Investice do udržitelného rozvoje mají ve Schneider Electric dlouhou tradici. Sustainability barometer máme už od roku 2005, říká šéf českého zastoupení Vladimír Tichý

Schneider Electric považuje udržitelný rozvoj za příležitost
„Trend udržitelnosti jednoznačně zrychluje a ve firmách ovlivňuje téměř všechno,“ říká šéf Vladimír Tichý | foto Archiv

Společnost Schneider Electric, lídr v oblasti digitální transformace hospodaření s energiemi a automatizace, byla letos vyhlášena nejudržitelnější korporací na světě. První místo obsadila v každoročně publikovaném prestižním žebříčku, sestavovaném společností Corporate Knights, jež se zaměřuje na udržitelné jednání firem. Co všechno udržitelnost pro firmu znamená a jaké praktické kroky v jejím rámci podniká? O tom jsme si povídali s Vladimírem Tichým, generálním ředitelem českého zastoupení Schneider Electric.

Jak daleko do minulosti musíme zajít, abychom našli první zmínky o udržitelnosti ve vaší firmě?

Investice do udržitelného rozvoje má v rámci Schneider Electric dlouhou tradici. První firemní program, který obsahoval tzv. sustainability barometer, odstartoval už v roce 2005. Tehdy šlo o plán na roky 2005 až 2008 a obsahoval deset klíčových ukazatelů. Těmi měříme naše úsilí v rámci udržitelného rozvoje a také dopad našeho podnikání na planetu. Od té doby se sustainability barometer dále vyvíjel. Dnes je pod přísným drobnohledem našich externích auditorů, akcionářů a také dozorčí rady.

Jaké ambice má Schneider Electric v oblasti udržitelnosti na následujících pět až deset let?

Ušli jsme kus cesty. V rámci žebříčku Corporate Knights nejvíce udržitelných firem světa jsme se za posledních deset let posunuli z 29. příčky až na letošní první místo. Aktuální program udržitelného rozvoje Schneider Electric má celkem šest pilířů, přičemž ten první se zaměřuje na podporu redukce uhlíkové stopy. Chceme, aby osmdesát procent našich tržeb do roku 2025 splňovalo tzv. green revenue parametr. To znamená, že musejí mít přímou vazbu na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy. I zákazníkům se s využitím moderních technologií snažíme pomoci redukovat jejich uhlíkovou stopu až o 800 000 000 tun CO2. A rovněž chceme, aby tisícovka našich největších subdodavatelů s pomocí našich technologií snížila do roku 2025 vlastní uhlíkovou stopu o padesát procent.

To jsou jistě záslužné cíle. Co dalšího obsahuje váš program?

Zadruhé jde o nakládání se zdroji a se vstupy. Cílíme na to, aby padesát procent našich materiálů splňovalo parametry green material, tedy takzvané neutrální uhlíkové stopy, a také chceme, aby všechny obaly, které používáme v rámci Schneider Electric, neobsahovaly jednorázové plasty. Třetím bodem jsou principy odpovědnosti a důvěry. Zde se snažíme zajistit, aby všichni naši dodavatelé splňovali princip decent work, který definuje vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů. Čtvrtý pilíř hovoří o vytváření rovných příležitostí. Není to ale zdaleka jen o tom, jak firma funguje uvnitř. Chceme například také zajistit přístup k zelené energii padesáti milionům lidí na světě, kteří dnes přístup k této energii nemají.

Hodně se staráte, pokud vím, také o zaměstnance a lokální iniciativy.

Ano, předposledním pilířem je totiž snaha pomoci naplnit potenciál všem generacím. Pomáháme lidem po celém světě, kteří například nemají přístup ke vzdělání. Chceme jim umožnit vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a také energy managementu. Posledním bodem našeho programu, který byl odstartován letos na jaře, je pak podpora lokálních iniciativ.

Vidíte v posledních dvou až třech letech na straně poptávky, tedy u zákazníků, posun směrem k udržitelným řešením?

Trend udržitelnosti jednoznačně zrychluje a ve firmách stále více ovlivňuje téměř všechno, od firemních hodnot přes finanční investice až po schopnost přilákat nové talenty. Firmy dnes už samy aktivně hledají, jakým způsobem mohou redukovat svou uhlíkovou stopu a jak mohou snížit dopady své činnosti na životní prostředí.