Omyly majitelů jediné pravdy

Úmrtí klienta sociálního ústavu ve Velkých Hamrech na Jablonecku padlo na úrodnou půdu tuzemské očkovací kampaně. Klient byl naočkován, ale nakazila ho ošetřovatelka, která se nezodpovědně očkovat odmítla.

Tahle většinová interpretace však opomíjí, že očkovaný klient se neměl nakazit, a když, tak neměl mít vážný průběh, a že zřejmě ne zcela zodpovědně v ústavu přistupují k testování personálu, když jím nakažená žena bez problémů prošla.

Objektivně vzato však z případu vyplývá potvrzení toho, že ochrana lidí vážně ohrožených covidem je u nás stále ignorována. Dávno se ví, že existují lidé, u nichž imunita po vakcinaci brzy mizí. Ví se, že to jsou zejména staří lidé. Měly by se jim pravidelně testovat protilátky a v případě potřeby by měli být přeočkováni. To se ale nedělá, protože stratégové naší války s covidem stále razí tezi, že ohrožené skupiny nelze speciálně chránit, protože jich je moc, a řešit je třeba celou populaci, přestože té je mnohem více.

Proto očkujeme všechny od šestnácti let, včetně těch, kteří covid nedávno prodělali. Přestože řada studií ukazuje, že prodělání nemoci chrání před nákazou lépe než očkování. A i to je ještě málo, budeme očkovat i kojence. Jestli tedy bude opět vyslyšen jeden z nejhlasitějších covidových katastrofistů, akademik Hořejší, patřící do skupiny „odborníků“, jejichž hlas měl největší váhu při zavádění našich mimořádně neúspěšných lockdownů. Tito lidé obecně dlouho popírali tezi, že nad covidem lze zvítězit jedině promořením populace, a hlásali fantaskní likvidaci viru do posledního exempláře.

Vzápětí mu nepřímo odpověděla německá Stálá očkovací komise, součást vzývaného Institutu Roberta Kocha, která nedoporučila plošné očkování dětí a mládeže kvůli chybějícím poznatkům o možných nežádoucích účincích vakcín pro dětský organismus a varovala před ním. Komise doporučila očkovat jen děti, pro něž je covid vzhledem k dalším nemocem větším rizikem.

Tuzemská mainstreamová média, pro něž jsou vakcínoví pochybovači jen hlupáci závislí na konspiračních webech a věřící, že jim chce Bill Gates naočkovat nanoroboty, aby je mohl na dálku ovládat, tuto zprávu ignorovala. Nějaké pochybovače u nás nepotřebujeme. A tak je jen opatrně referováno, že s tou AstraZenecou to není žádná sláva, a jeden z členů EMA dokonce doporučil s ní neočkovat. Když už to teda vydali v agentuře Reuters.

Je skutečností, že pět procent evropské populace trpí leidenskou mutací, což je genetická chyba způsobující zvýšenou srážlivost krve. Pro tyto lidi je covid samozřejmě velmi nebezpečný, ale stejně nebezpečná pro ně může být vakcína. V Česku jde o půl milionu lidí a většina o svém genetickém postižení dosud neví.

Pochybovat o očkování je tak normální. Zvláště když ho ordinuje vláda s „odborníky“, jejichž důvěryhodnost vzhledem k dosaženým výsledkům za poslední rok klesla na nulu. A se stejně smýšlejícím mediálním mainstreamem vede demagogickou kampaň své jediné správné pravdy proti všem pomýleným pochybovačům. V zemi, kde každý ví, že majitel jediné správné pravdy bývá obvykle největším lhářem.

Tím určitě nechceme zpochybňovat význam očkování, které je pro lidi, jimž hrozí vážný průběh, naprosto zásadní. Celá vakcinační kampaň je ale od počátku postavena chybně a její neúspěšnost se může na podzim těžce vymstít. Proč byly od očkování prakticky odstřiženy zdravotní pojišťovny a praktičtí lékaři, kteří mají ta správná data a vědí, kdo tu vakcínu potřebuje co nejdříve vzhledem ke svým nemocem a lékům, jež užívá? Navíc umějí i dotyčným vysvětlit, že ta injekce je pro ně důležitá i kvůli něčemu jinému, než je papír, na který je pustí k moři do Chorvatska. Vyrobili jsme očkovací dobytčáky, do nichž úřady nahánějí obyvatelstvo hrozbou zbavení velké části osobní svobody, což pochopitelně vyvolává odpor.

Přitom je nesporné, že covid tady s námi bude dál a to, kolik lidí na něj ještě zemře, závisí z významné míry na úspěšném očkování. Více ale na tom, zda budou naočkováni ti správní lidé, než na tom, kolik jich dohromady bude.