Ministerstvo chystá za 400 tisíc film o vzorných pachtýřích půdy

Stát chce podněcovat vlastníky polí, aby lépe dohlíželi na svůj majetek. Nemají se ohlížet jen na výši nájmu.

Ministerstvo chystá za 400 tisíc film o vzorných pachtýřích půdy
ilustrační foto | Tomáš Novák týdeník HROT

Zhruba 70 procent tuzemských zemědělců hospodaří na pozemcích, které jim nepatří, ale mají je pouze v nájmu, neboli v pachtu. Tento stav bývá také označován jako jedna z hlavních příčin úpadku české zemědělské krajiny. Vlastníci polí nezřídka žijí daleko a pokud dostávají pachtovné, o stav pozemků a hospodaření na nich se příliš nestarají. Zemědělci zase nemají k „cizím“ polím vztah a kvůli maximalizaci výnosu půdu drancují.

Ministerstvo zemědělství to chce změnit i prostřednictví edukace. Za 400 tisíc korun si proto objednalo výrobu dokumentu „Půda nad zlato“, který bude „popularizovat příkladné vztahy mezi propachtovateli a pachtýři zemědělské půdy“.

Ze smlouvy zveřejněné v registru smluv vyplývá, že snímek by měl být zaměřen právě na vlastníky. Ty má podněcovat k důslednějšímu zamyšlení, komu pozemky pronajímají, a zda by výše pachtu pro ně měla být jediným kritériem při výběru. Zároveň je má informovat o právních ustanoveních ve smlouvách, díky kterým by získali lepší kontrolu nad svým majetkem, případně i možnostech kompenzací v případě zničení pole zemědělcem.

Hlavními protagonisty filmu však mají být farmáři, kteří se o pole starají příkladně. Snímek má trvat 26 minut a natočí ho dokumentarista Ivan Stříteský. Ten se specializuje na problematiku životního prostředí a dlouhodobě spolupracuje s ministerstvem zemědělství.