Maturita z blbosti

Kdyby po školské katastrofě vyvolané brutálním a neefektivním uzavřením škol v zemi prakticky na rok následovala katarze v podobě dobře prodiskutované a nejlepším mezinárodním zkušenostem odpovídající školské reformy, nebyl by to rok ztracený úplně beznadějně.

Do českého školního tratoliště krve nasypal minulý týden svou dávku soli i premiér Andrej Babiš. A to když přišel s myšlenkou letos zrušit maturity, absolventy středních škol ohodnotit podle průměru známek a vydat jim úřední osvědčení o absolvování maturity. Byl to projev rezignace nad výsledky našeho epidemiologického tažení proti vzdělanosti národa a sklidil ostrou kritiku dokonce i z vlastních řad. A tak nakonec sám premiér přiznal, že to nebyl ani trochu dobrý nápad.

Těžko říci, nakolik je ten nápad špatný, nicméně jednoznačně lze konstatovat, že letošní maturita nebude ekvivalentní maturitě loňské, o maturitách z dob dřívějších nemluvě. A to se s průměrnou úrovní vzdělání našich středoškoláků moc chlubit po světě nemůžeme už docela dlouho.

Rozdíly vyjdou najevo

Čekat něco jiného poté, co letošní maturanti přišli fakticky téměř o rok a půl školní docházky a bylo to nahrazeno online přenosy, by bylo naivní. Co je ale podstatné, že letos ještě mnohem více než jindy bude zaznamenatelný rozdíl mezi středními školami s vysokou kvalitou a náročnějším výběrovým řízením a těmi méně kvalitními. A zároveň mezi dětmi ze vzdělaných, dobře situovaných rodin, které se vzdělání svých potomků intenzivně věnují, a těmi ostatními. Současně je třeba vnímat, že distančním vzděláváním nebyly poškozeny jen poslední ročníky. I ty další budou často marně dohánět zmeškané znalosti, ale i sociální a emocionální schopnosti.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit