Dětská skupina není školka

Novela zákona měla zvýšit dostupnost předškolní péče o mladší děti, podle kritiků ale dramaticky sníží její kvalitu

Dětská skupina není školka
ilustrační foto | Shutterstock.com

Ministerstvo školství, odborné organizace, města a obce, ale i další ministerstva či takřka všechny kraje. Zástupci těchto institucí vznesli vážné připomínky k záměru novely zákona, kterou do legislativního procesu poslalo ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Podle kritiků dobrý záměr kazí řada vad, které ve výsledku systém předškolního vzdělávání ještě více destabilizují.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novelou uložit samosprávám měst a obcí povinnost zajistit všem dětem starším tří let místo v předškolním zařízení. „Současné platné znění školského zákona obsahuje ustanovení o povinnosti obcí přednostně přijímat do mateřské školy děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. S cílem podpořit dostupnost služeb předškolní péče a vzdělávání se navrhuje zakotvit ve školském zákoně právní nárok na přijetí dítěte, které dosáhlo tří let, do mateřské školy. Obce budou moci splnit tuto povinnost rovněž prostřednictvím zajištění předškolní výchovy v dětské skupině,“ vysvětlilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dřív půjde dítě do školy

Dobrý cíl ministerstva – zvýšit dostupnost předškolních zařízení – žádné z připomínkových míst nerozporovalo. Velký problém však mají s tím, jakým způsobem toho má být dosaženo. „Protože solidní partner by kromě povinnosti řekl i B, tedy to, jak máme tyto kapacity zajistit. Za rok školy nepostavíme. Rozpočty obcí na to také nestačí,“ uvedl Oldřich Vávra, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot

Máte účet?

Přihlásit