Češi vyvinuli světově unikátní sondy, které chrání potraviny před zrnokazem a pilousem

Unikátní technologie zlepší skladování a uchovávání rostlinných komodit ve státních rezervách.

Češi vyvinuli světově unikátní sondy, které chrání potraviny před zrnokazem a pilousem
Zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus) | foto Profimedia.cz

Obilí, luštěniny či rýži mohou při dlouhodobém skladování napadnout škůdci, jako je zrnokaz mexický nebo pilous černý, jehož samice vyžírá vnitřek zrna a je schopna naklást při jedné snůšce až 500 vajíček. Škůdci tak mohou znehodnotit až deset procent skladované komodity a způsobit milionové škody. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s dalšími firmami vyvinul pro Správu státních hmotných rezerv unikátní sondu, která se vloží do skladovacích vaků a včas varuje před škůdci. Zároveň dokáže upozornit na vyšší vlhkost nebo teplotu, což je vhodné prostředí pro množení škůdců. Dosud se uskladněné obiloviny či luštěniny většinou kontrolovaly tak, že se odebraný vzorek prověřil vizuálně, což bývá nepřesné.

„Princip je založen na akustickém snímání zvuků škůdců. Do skladovacího vaku se zavede elektronická sonda s ultracitlivými mikrofony, která přenáší počítačově zpracované akustické signály z uskladněné potraviny – rýže, luštěniny – ve formě výstrahy na obrazovku počítače dozorového personálu skladu. Zároveň snímá teplotu a vlhkost,“ popsal fungování Václav Stejskal, vedoucí řešitelské skupiny.

„Pro zajištění potravinové bezpečnosti je třeba se řádně věnovat i skladování komodit. Abychom ve státních skladech využívali moderní spolehlivé technologie, a měli tak garanci pro dlouhodobé uchování komodit, navázali jsme spolupráci s kolegy z Výzkumného ústavu rostlinné výroby,“ uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Multifunkční sondy, na nichž se podílely společnosti Aviko Praha a de Wolf Group, jsou světovým unikátem. Byly sice vyvinuty pro potřeby státu, ale pro svou inovativnost a přesnost by mohly být využitelné kdekoli při skladování zrnných komodit, a to i v soukromém prostoru.