Bůh jsem Já

Kostel není žádný holubník, a pokud ho z něj někdo – třeba omylem a v dobré víře – dělá, může se stát, že na světě přibude pár tisíc nekřtěňátek

Bůh jsem Já
Andres Arango | Archiv

Křestní formuli všichni známe. „XY, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,“ pronášejí kněží po celém světě. Arizonský katolický kněz Andres Arango si ovšem formuli poněkud upravil a – aby zdůraznil důležitost komunity věřících – až do června 2021 používal místo zájmena „já“ zájmeno „my“.

Mohlo by se zdát, že jde o prkotinu, jenže už druhý vatikánský koncil (1962 až 1965) rozhodl, že „když někdo křtí, křtí sám Kristus“, a nikoli shromáždění babiček, dědečků, strýčků a tetiček. Plyne z toho jednoznačný závěr: tisíce Arangových křtů, v nichž zaznělo slovo „my“, jsou neplatné. Otec Arango se po odhalení svého lingvisticko-teologického prohřešku omluvil a rezignoval.