Odtahový „monopol“ nechtějí ministerstvo dopravy, ŘSD ani policie

Odtahový „monopol“ nechtějí ministerstvo dopravy, ŘSD ani policie
ilustrační foto | Profimedia.cz

[AKTUALIZOVÁNO] Zdá se, že změnu navrhovanou poslancem Josefem Kottem, která by znamenala, že odtahovat havarovaná auta z dálnic bude moci pouze několik firem zasmluvněných Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), nechtějí ani ti, kteří mají za provoz na dálnicích odpovědnost. Ministerstvo dopravy, ŘSD a policie navrhují jiné řešení.   

„Odtahy na dálnicích jsou problém v tom smyslu, že někdy skutečně dochází k tomu, že původce překážky (odstaveného porouchaného vozidla) otálí s přivoláním odtahové služby nebo tato služba není rychle k dispozici. Takové vozidlo je pak ohrožením plynulosti a bezpečnosti provozu na dálnici. To jsou situace, které se pozměňovací návrh snaží řešit tím, že ukládá policii povinnost využít k zajištění odtahu porouchaných nebo havarovaných vozidel z dálnice asistenční služby nasmlouvané ŘSD,“ vysvětluje podstatu pozměňovacího poslaneckého návrhu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. 

Z pohledu ministerstva dopravy taková změna zákona ale není nutná. Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Policie ČR se totiž dohodly na jiném řešení. Spočívá v tom, že každý původce překážky na dálnici bude mít povinnost nahlásit tuto skutečnost policii, která zjištěné překážky obratem nahlásí ŘSD. To pak prověří, zda k překážce už nesměřuje odtahové vozidlo nasmlouvané pojišťovnou. Pouze v případě, že tomu tak není nebo hrozí značné prodlení, zajistí odtah samo ŘSD. „Naším cílem je rychlé a efektivní odstraňování překážek v provozu na dálnicích a zároveň nechceme, aby řidičům vznikaly nedůvodné náklady za odtah,“ shoduje se s ministerstvem dopravy mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. 

Zástupci podnikatelských svazů poslancům: Nezavádějte monopol na dálnicích

Na poslaneckou aktivitu upozornili v minulých dnech zástupci asociací odtahových služeb, asistenčních společností, pojišťoven, Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy, když poslali všem poslancům dopis, ve kterém na ně apelují, aby nehlasovali pro pozměňovací návrhy novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Návrh, proti kterému varují, se objevil ve sněmovně už podruhé a podle zástupců podnikatelského sektoru tím, že by mělo havarovaná auta na dálnicích odtahovat pouze několik málo služeb, které mají uzavřenou smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic, zavede v podstatě monopol na tyto služby, poškodí řidiče a naruší rovné podmínky na trhu odtahů na dálnicích.

„S obavami sledujeme, jak se s opětovným otevřením druhého čtení tohoto tisku někteří vaši kolegové opět snaží o legislativní ukotvení monopolizace odtahů vozidel z dálniční sítě do rukou několika málo odtahových společností, smluvních partnerů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě kvůli tomuto tématu byl přitom tisk přesně před rokem vrácen zpět ze třetího čtení,“ píší zástupci podnikatelů v dopise poslancům.

Zas a znova

Pozměňovací návrh, který původně předložil poslanec Josef Kott (ANO), už zákonodárci jednou zamítli. Teď jej mírně pozměněný načetl jeho stranický kolega Milan Feranec. Ten by chtěl zvýšit bezpečnost na dálnicích tím, že by ke každému případu musel přijet policista. „Tento návrh, zjednodušeně řečeno, ale omezuje pravomoci Policie ČR a ukládá jí povinnost vždy pověřit odtahem překážejícího vozidla na dálnici správce komunikace, tedy ŘSD. Policie zároveň musí být přivolána vždy, když se jedná o překážku na dálnici. Z toho vyplývá, že jakékoli vozidlo, které se stane překážkou na dálnici, bude odstraňovat právě a jenom odtahová služba ŘSD. Zároveň se tak bude dít na účet řidiče, který nijak nemá pod kontrolou cenu za odtah, ale ani to, kam bude jeho vozidlo odtaženo,“ upozorňuje dopis.

Zástupci podnikatelů také poukázali na to, že poslanec Feranec slíbil návrh stáhnout, pokud se podaří nalézt řešení mimo legislativní proces. K dohodě mezi Ministerstvem dopravy ČR, Policií ČR a ŘSD podle informací obsažených v dopise došlo v prosinci a potvrzují to i oslovené organizace v úvodu článku. „Nezbývá nám než upozornit na dopis policejního prezidenta ministrovi dopravy, ve kterém, jak dokládají veřejné zdroje, policejní prezident upozorňuje, že zmíněný pozměňovací návrh je v zájmu výhradně několika společností, které jsou smluvními odtahovými firmami ŘSD, a kde též upozorňuje na korupční potenciál pozměňovacího návrhu,“ dodávají autoři apelu.