Zachraňte vodu pro kojence

Vzácná voda z unikátního heraltického prameniště poteče dál

Zachraňte vodu pro kojence
Tomáš Novák týdeník HROT

„Z důvodu naléhavého zájmu veřejného, jenž vyžaduje, aby se stavbou skupinového vodovodu bylo co nejdříve započato a vodovod co nejdříve byl proveden a tak zejména obce Třebíč a Podklášteří zásobeny kvalitní pitnou vodou, jejíž naprostý nedostatek způsoboval četná infekční onemocnění, vylučuje Okresní úřad v Třebíči ve smyslu ustanovení vodního zákona každému odvolání.“ Touto větou zakončil v roce 1935 tehdejší třebíčský okresní hejtman Josef Navrátil výnos o stavbě vodovodu pro město. Odvolání se zamítá, slova, která potvrzují skutečnost, jakým nedostatkem pitné vody město Třebíč tehdy trpělo.

Stavba byla započata v roce 1936 a o dva roky později byla do Třebíče vpuštěna první voda z heraltického jímacího území. V následujících více než dvaceti letech byl heraltický vodovod využíván jako rozhodující zdroj pitné vody. A to vody kvalitní – podzemní s vysokou biologickou hodnotou. Voda vykazuje optimální poměr vápníku a hořčíku, má nízký obsah dusičnanů. Proto ji bylo a stále je možné používat pro přípravu umělé kojenecké stravy.

Jak vypadá samotné prameniště? V zemi jsou v délce devíti kilometrů vykopány drenážní rýhy v hloubce od dvou do šesti metrů, které se sbíhají do hlavního řadu a díky zemské přitažlivosti pak odváděny do úpravny v Heralticích. Zde voda protéká filtrem z vápencové drti.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit