Udržitelnost ve výstavbě není buzzword, ale spousta práce

Udržitelnost rezonuje už i ve stavebnictví a developmentu, tedy oborech enormně náročných na materiálové zdroje a emise skleníkových plynů. Lze v dnešních podmínkách stavět udržitelně?

Udržitelnost ve výstavbě není buzzword, ale spousta práce
Miroslav Kobera, manažer udržitelného bydlení ve Skanska Reality | Archiv

Cesty udržitelné developerské výstavby se teprve vyšlapávají. Existují trvale udržitelné materiály, nízkoenergetická řešení a technologie. Je ale nutné hledat způsoby, jak vše efektivně zkombinovat, aby na konci stál udržitelný produkt, tedy kvalitní a atraktivní bydlení s co nejnižším dopadem na přírodu, které je navíc cenově srovnatelné s trhem. „Dnešní klient si za udržitelná řešení chce připlatit zatím jen minimálně,“ říká manažer udržitelného bydlení ve Skanska Reality Miroslav Kobera.

Co vše spadá pod pojem udržitelná výstavba?

Nejde jen o konstrukce budov a jejich nízkoenergetický standard. V úvahu musíme vzít celý životní cyklus – tedy plánování, výstavbu i užívání bytu a domu v horizontu několika dekád. Už pro výstavbu zvažujeme volbu správných procesů a nakládání s odpady. Z vnesených materiálů vracíme k recyklaci v podobě odpadu až 93 procent. Třídíme frakce, jako je dřevo, papír, stavební suť, železo, sádrokarton a izolace. U některých materiálů ale zatím chybějí technologie pro zpracování recyklátu. Sami jsme se proto vydali cestou zpracovávání vlastního odpadu z demolic, který se stává surovinou pro výrobu recyklovatelného betonu Rebetong. Využíváme ho do základů a drobných konstrukcí, do budoucna ale počítáme s intenzivnějším použitím do nosných konstrukcí. Dohlížíme na čistotu podzemních vod, proto výplachy z mixů a bádií provádíme výhradně do nepropustných kontejnerů. Ve stavebních buňkách najdete úsporné žárovky, inteligentní vytápění i splachování toalet přečištěnou dešťovou vodou namísto vody pitné.

Skanska se netají svými cíli v oblasti redukce uhlíkové stopy. Jaké budou hlavní kroky k jejímu dosažení? 

Abychom dokázali naplnit cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2045 na tzv. „net zero“ a do roku 2030 na polovinu, vytvořili jsme si Carbon Roadmap. Tedy komplexní procesní mapu, která mapuje emise skleníkových plynů v celé naší skupině. V globálním měřítku dokázala Skanska ve vlastním provozu snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2015 už o 40 procent. U bytové výstavby proto už dnes instalujeme fototermické panely pro předehřev teplé vody, objekty důkladněji izolujeme, ale chceme jít ještě dál. Ve spolupráci s energetickými experty vyhodnocujeme výhodnost a návratnost technologií, jako jsou kogenerační jednotky na zemní plyn pro výrobu elektrické energie a tepla, fotovoltaické panely nebo možnost využití takto vyrobené energie pro nabíjení elektromobilů. Sami se k elektromobilitě postupně také posouváme.

Jak lze zaručit, že i obyvatelé domu budou šetrnější k přírodním zdrojům?

Obyvatele se snažíme edukovat a zároveň jim poskytujeme nástroje, jak na to. Výborným příkladem, jak docílit úspory pitné vody, je technologie tzv. „šedé vody“, kde použitá voda ze sprch, van a umyvadel je po důkladném pročištění využívána na splachování toalet. Nově také předáváme byty napojené na zelenou elektřinu. Jedná se spíše o symbolický krok – vlastník může dodavatele elektrické energie okamžitě změnit. Naším cílem je ale přimět ho o této věci alespoň přemýšlet.