Modernizace D1 mezi Prahou a Brnem po osmi letech skončila

D1 je nejstarší a nejdelší dálnice u nás a zároveň historicky první dálnicí Československa. Klíčová spojnice mezi Čechami a Moravou, která propojuje Prahu, Brno a Ostravu je nejvytíženější v rámci celé dálniční sítě. 

Modernizace D1 mezi Prahou a Brnem po osmi letech skončila
Při rekonstrukci D1 bylo zmodernizováno bylo celkem 46 mostů | foto Eurovia CS

Historie pověstné „dé jedničky“ sahá až do 30. let 20. století a původně měla být dopravní osou celého Československa.

Největší nárůst provozu zažila v 90. letech, kdy došlo k rychlému rozvoji automobilismu a tranzitní dopravy. Vlivem zvýšené vytíženosti původních úseků, které byly konstruovány na nižší povolenou maximální rychlost, než je ta současná a jejich umístění v relativně vysoké nadmořské výšce, která má značný dopad na stav vozovky samotné, došlo k rozhodnutí o celkové modernizaci.

Situaci ovlivnil také vstup Česka do EU a do Schengenského prostoru, kdy se dálnice D1 stala zrušením celních kontrol pro kamionové dopravce atraktivnější spojnicí mezi Německem a střední a východní Evropou než předchozí trasy v Německu a Rakousku.

 

Končící životnost původních úseků a nárůst dopravy, převážně mezi Prahou a Brnem vedla na jaře roku 2013 k odstartování nového projektu modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka o celkové délce 161 km. Kromě výměny povrchu vozovky, nového odvodnění a dalších prací došlo k rozšíření vozovky o 0,75 m na každé straně tak, aby bylo možné při uzavření jedné poloviny dálnice vést dopravu obousměrně v režimu 2+2 po zbylé polovině.

Na tomto projektu se podílela řada stavebních společností a jednou z nich byla také stavební skupina EUROVIA CS. V rámci rekonstruovaných 161 km mezi Prahou a Brnem pracovala na 67,6 km. Z celkových 21 stavebních úseků jich modernizovala sama nebo ve sdružení 8.

D1 v číslech

o úsecích D1 mezi Prahou a Brnem modernizovaných společností EUROVIA CS

46 mostů – zmodernizováno bylo celkem 46 mostů. 37 se jich nacházelo v trase dálnice, takže jejich modernizaci řidiči ani nepostřehli. Zbývajících devět mostů bylo přes trasu. Při jejich výměně byla dálnice vždy z bezpečnostních důvodů uzavřena, nejprve při demolici a následně při montáži nosníků. Demolice probíhaly vždy přes noc, aby práce významně nezasahovaly do provozu. EUROVIA CS dokonce prováděla i demolici a s odstupem montáž nosníků na dvou mostech najednou v rámci jedné noci.

1 590 lidí – na modernizaci se podílelo celkem 1 590 lidí různých profesí. Práce probíhaly ve dne, v noci, o víkendech i svátcích. 

Rozdíl až 115 °C – v horkém letním počasí mají pracovníci při pokládce asfaltových směsí nad hlavami 35 °C a pod nohama až 150 °C. 

995 strojů – v průběhu modernizace bylo využito 995 strojů, z nichž byl největší betonářský finišer.

120 bazénů betonu – na modernizovaných úsecích D1 mezi Prahou a Brnem bylo položeno celkem 300 000 m3 nového betonu, což představuje například 120 plaveckých bazénů o délce 50 m nebo zhruba 20 000 nákladních vozů. Naopak odvezeno bylo 141 000 m3 původního betonu, což je přibližně 9 400 nákladních vozů.