Lepší jednou dobře opsat

Snížit veřejné výdaje udržitelným způsobem, to je husarský kousek, který v posledních desetiletích mezi vyspělými zeměmi předvedl jen málokdo

Utrácet o třetinu víc než vybírat na daních? To není možné ani střednědobě. Tento fakt je věcí shody na nejnižším společném jmenovateli. Česko se ve veřejných neinvestičních výdajích potřebuje vrátit na úroveň před pandemií, nikoli absolutně, ale v poměru k HDP. Nad tím je shoda už trochu složitější, ale jak jinak se máme připravit třeba na stárnutí obyvatelstva?

Vždy, když vyvstane potřeba rozpočtových škrtů, velmi se osvědčuje jednoduchý a spolehlivý test inteligence. Spojení „tupé škrty“ předem navozuje pocit, že nemáte od politicky exponované osoby očekávat žádný heroický duševní výkon.

Kvaltování pro hovada

Existují jen dva možné přístupy. Jeden se spoléhá na to, že nejdříve politicky rozhodnete, že se bude šetřit, vypíšete číslo s vědomím, že úspory na provozu do deseti procent se dají najít. Cokoli nad tuto hranici bývá bolestivé, a hlavně: zpravidla nevydrží déle než do nejbližšího předvolebního roku. Učiteli národů Janu Amosi Komenskému bývá neprávem připisován citát, že „všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“, který při reformách veřejných výdajů platí doslova.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit