Domácí úkoly stále nejsou hotové

„Lex Dukovany“ jednoznačně otevírá prostor pro přenesení vícenákladů na spotřebitele elektřiny.

Domácí úkoly stále nejsou hotové
Jaderná elektrárna Dukovany | Tomáš Novák týdeník HROT

Vláda na konci července schválila „Lex Dukovany“. Tedy „bezemisní zákon“, který garantuje investorovi do nových jaderných bloků, že víceméně jakékoliv náklady projektu budou uhrazeny koncovými spotřebiteli v nové platbě za jistič nebo rezervovaný příkon. Zákon umožňuje, aby dopad na spotřebitele kompenzoval stát přímo ze státního rozpočtu. Vyjma přednostního výpočtu poplatku přes hodnotu jističů se tedy jedná o stejné schéma podpory, jaké představuje zákon o podporovaných zdrojích energie, a jak sami autoři přiznávají, správně jádro mělo být přiřazeno právě do tohoto zákona. Politicky by to však nebylo výhodné. 

Nedůvěryhodný Havlíček

Ministr průmyslu Karel Havlíček podepsal za stát dvě smlouvy s ČEZ, a tyto smlouvy je třeba podrobit pečlivějšímu zkoumání, než autor komentáře zatím mohl stihnout. V každém případě lze očekávat, že práva ČEZ jsou ve smlouvách ochráněna dobře. Nelze proto označit za důvěryhodné tvrzení ministra Havlíčka, že „veškerá rizika zdražení a zpoždění projektu ponese společnost ČEZ“. Ostatně pokud by tomu trh důvěřoval, musely by akcie ČEZ zaznamenat výrazně prudší pokles než ostatní akcie na pražské burze. Naopak „Lex Dukovany“ jednoznačně otevírá prostor pro přenesení vícenákladů na spotřebitele elektřiny, respektive státní rozpočet.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit