Digital first: jak nás láska k informačním technologiím vede do otroctví

Informační technologie usnadňují stamiliony životů, přitahují nejlepší mozky a jsou předmětem kolektivního snění o lepším zítřku. A jen tak mimochodem nahrávají tyranii

Digital first: jak nás láska k informačním technologiím vede do otroctví
ilustrace | Vojtěch Velický

Cesta lidského pokroku vede přes co největší množství správných rozhodnutí co největšího množství lidí. Člověk je vybaven svobodnou vůlí, která mu umožňuje taková rozhodnutí přijímat.

Z existence takové individuální svobodné vůle plyne odpovědnost každého člověka za kvalitu jeho rozhodnutí. To implikuje zájem každého člověka na tom, aby jeho rozhodnutí byla co nejkvalitnější.

Svobodná vůle má nejlepší předpoklady dospívat ke správným rozhodnutím, když je co nejlépe informovaná. Čím více informací má k dispozici, tím lépe se rozhoduje.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit