CZ-DRG naostro. Nemocnice letos čeká zásadní novinka ve financování

Jakmile na ministerstvu zdravotnictví skončily práce na kompenzační vyhlášce, začala se rodit nová úhradová vyhláška pro letošní rok. A někdy v září ještě za ministra Adama Vojtěcha padlo rozhodnutí, že se letos po letech příprav naostro spustí zavádění systému CZ-DRG, tedy platby podle diagnóz.

CZ-DRG naostro. Nemocnice letos čeká zásadní novinka ve financování
ilustrační foto | Tomáš Novák týdeník HROT

Na české variantě DRG se pracuje už pět let, kdy tvorbu modelu od zdravotních pojišťoven převzal Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ten začal sbírat nákladová data zhruba od 40 nemocnic, vyvinul a sjednotil metodiku, data několik let vyhodnocoval a čistil. Výsledkem je model, podle kterého budou pojišťovny platit nemocnicím podle vykázaných diagnóz. CZ-DRG má být velmi zjednodušeně řečeno lékem na letité stesky, že někdo dostává (opět velmi zjednodušeně řečeno) za operaci slepého střeva 30 tisíc a jiná nemocnice 60 tisíc korun.

Nechceme další křivdu

„Do úhradové vyhlášky jsme dali první vlaštovky, kterými říkáme, že to myslíme vážně. Už se vše vykazuje v CZ-DRG, ale letos bude přibližně 44 procent takto vykazované péče poprvé navázáno na platby,“ vysvětluje náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Tím se mají narovnat podmínky financování nemocnic. „Chceme udělat úhrady spravedlivější. Dávali jsme si záležet, abychom z jedné historické křivdy neudělali jinou,“ dodává Rögnerová.

Zatím půjde o skupinu homogenních diagnóz, u nichž se daly náklady jakžtakž zprůměrovat, jako jsou porody, apendixy, totální endoprotézy, kardiovaskulární operace a řada chirurgických diagnóz.

U této skupiny zároveň nebude existovat strop, kolik jich mohou nemocnice vykázat. Ve finále jde tedy v úhradové vyhlášce o kombinaci jakéhosi výkonnostního systému s paušálem. „Není země, kde by se proplácelo jen přes DRG, u nějakých diagnóz to není ani dost dobře možné,“ říká Rögnerová.

Cílem zavádění CZ-DRG je navýšení úhrad pro podhodnocené nemocnice i obory. Ministerstvo chce, aby se zvýšila dostupnost péče, proto zrušilo u těchto plateb podle CZ-DRG limit. Sazby přitom bude přibližovat postupně. Ty podhodnocené se navýší o 50 procent a u těch, které jsou nadhodnocené, snižuje vyhláška sazbu o 33 procent.

Ano, ale…

Jak se na tento krok tváří samotné nemocnice a pojišťovny? V zásadě se všechny shodují na tom, že je to krok správným směrem, k jeho načasování se ale stavějí rezervovaně. „Trochu nešťastná je skutečnost, že pandemické podmínky nedovolují, abychom se věnovali analýzám dopadů CZ-DRG ve vlastních nemocnicích. Jsme v polovině ledna a stále se nacházíme v režimu poskytování pouze akutní péče a plánované neakutní superspecializované výkony jsou odkládány,“ podotýká Petra Petlachová za Fakultní nemocnici Ostrava.

Podle Petra Kvapila, zástupce pojišťovny Škoda, by zapracování CZ-DRG do systému úhrad mělo přinést zpřesnění při vyhodnocení financování jednotlivých nemocnic - s tímto proklamovaným cílem se ostatně také zavádí. Už teď je zřejmé, že na zavádění CZ-DRG vydělají spíše menší nemocnice a platby zhruba pro šest až osm velkých a specializovaných se ztenčí. „V těchto časech bych model CZ-DRG nezaváděl. Z naší předběžné kalkulace vyplývá, že přijdeme zhruba o 250 milionů za rok. Uvítal bych, kdyby byl model ještě více vyladěn a nebyli jsme biti na tom, že nám vždycky zůstanou ty složitější operace a varianty diagnóz,“ podotýká Miloslav Ludvík za Motol.

Článek vyšel v tištěném vydání týdeníku Hrot.

Týdeník hrot

  • Tchaj-wan: nejnebezpečnější místo na světě
  • Je drahá paprika drahá?
Objednat nyní