Bateriové stanice HES porážejí čínskou produkci

České řešení vítězí svým unikátním softwarem a adaptivním řízením

Bateriové stanice HES porážejí čínskou produkci
ilustrační foto | Archiv

S velmi dynamickým rozvojem budování fotovoltaických systémů v posledním roce jde ruku v ruce i rostoucí počet bateriových úložišť, umožňujících akumulaci elektrické energie. Baterie jsou dnes již téměř automatickou součástí ostrovních i hybridních fotovoltaik, ovšem ne vždy jsou systémy navrženy zcela optimálně, což může negativně ovlivňovat pozdější optimální fungování celého systému a třeba i návratnost celé investice. V rámci příprav projektů fotovoltaických systémů by se tedy na otázku akumulace a baterií měl klást velký důraz.

Klíčová role

Klasickým problémem zejména domovních fotovoltaik je například skutečnost, že se křivka průběhu spotřeby objektu s křivkou výroby příliš nepřekrývají, v těchto případech tedy bateriové úložiště sehrává dost často klíčovou roli. V krajních případech, kdy by se výroba a spotřeba zcela míjely, by fotovoltaika provozovaná na obytné budově mohla mít zcela minimální přínos pro úsporu nákladů na energie a návratnost investice by byla prakticky v nedohlednu. Bohužel podobný mizivý efekt mohou mít i některé systémy, které sice bateriové úložiště obsahují, ovšem jeho velikost je navržena zcela nevhodně vzhledem k výkonu fotovoltaiky a velikosti spotřeby objektu.

Spolu s nárůstem cen energií, který započal na podzim roku 2021 a který byl jednou z hlavních příčin zvýšeného zájmu o fotovoltaické systémy, začaly být pro mnohé uživatele zajímavé i alternativní nabídky dodavatelů energií. Jedním z produktů, který postupně získává velkou oblibu, je takzvaný spotový trh s elektrickou energií. Princip je jednoduchý – namísto fixní ceny za silovou elektřinu nabízejí dodavatelé skutečnou tržní cenu uzavřenou pro každou hodinu zvlášť. Ceny se liší v závislosti na poptávce a nabídce. Průběh cen pro daný den je uzavřen vždy v den předchozí. Ceny mezi jednotlivými hodinami mohou dosahovat i poměrně velkých rozdílů, výjimkou není ani dosažení nulových či záporných cen. Proměnlivá hodinová cena se vztahuje jak na nákup, tak obvykle i na dodávku energie do sítě. Výhody, které spotový trh přináší, lze velmi efektivně využívat právě za pomoci vhodného bateriového úložiště.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot

Máte účet?

Přihlásit