Zdanění příjmu z akcií může destabilizovat trh

Schválení návrhu na zdanění akcií může vést k výprodejům akcií i jiných aktiv ještě před koncem roku, a vyvolat tak prudké výkyvy v jejich cenách.

Zdanění příjmu z akcií může destabilizovat trh
Panuje oprávněná obava, že přijetí novely vnese nejistotu do oblasti zdaňování cenných papírů a velmi negativně zasáhne jak investorskou jistotu pro celou oblast kapitálového trhu, tak zakládání firem v Česku. | Tomáš Novák týdeník HROT

Poslaneckou sněmovnou předložená novela na zdanění akcií zavádí vedle jiného také nové zdanění příjmů z prodeje cenných papírů nad hranicí 20 milionů korun. Návrh je jednoznačně v rozporu s cíli Koncepce rozvoje kapitálového trhu, která byla v roce 2019 schválena vládou. Navíc tato změna nebyla předem diskutována s širokou odbornou veřejností a relevantními subjekty. Zachování časového testu přitom doporučila i Zpráva Světové banky k rozvoji kapitálového trhu v ČR, ze které koncepce vycházela.

Panuje oprávněná obava, že přijetí tohoto bodu vnese nejistotu do oblasti zdaňování cenných papírů a velmi negativně zasáhne jak investorskou jistotu pro celou oblast kapitálového trhu, tak zakládání firem v České republice. Zcela chybí komplexnější analýza a posouzení dopadů, které by měly každý legislativní návrh doprovázet, včetně rizik plynoucích z retroaktivních účinků změny zákona.

V důsledku tohoto návrhu by došlo ke zdanění domácího i zahraničního kapitálu, což je především v kontextu nastávající ekonomické recese pro investory špatný signál. Současně se jedná o nesystémový zásah do podmínek pro investování kapitálu na území České republiky, který zhorší reputaci Česka u investorů. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit