Zájem o elektrotarify pro vozy s baterkou roste. Sazby čeká radikální změna

Přibývá domácností i podnikatelů, kteří přecházejí na tarif elektřiny určený majitelům elektromobilů. Na pozadí se připravuje zásadní změna celé tarifní struktury.

Zájem o elektrotarify pro vozy s baterkou roste. Sazby čeká radikální změna
ilustrační foto | Shutterstock.com

Elektromobilů v Česku přibývá. O tom nevypovídá jen počet samotných registrací, ale i množství odběratelů elektřiny, kteří přešli na tarif určený právě uživatelům vozů s baterií. Sazbou D27d určenou domácnostem a C27d pro podnikatele disponuje z celkového počtu sice jen minimum odběrných míst, růst je však mimořádně dynamický.

„V letošním a loňském roce jsme zaznamenali nárůst počtu požadavků na zajištění elektromobility v segmentu maloodběru obyvatelstva i podnikání. Meziroční nárůst celkově převzatých žádostí mezi roky 2019 a 2020 dosáhl zhruba 84 procent a mezi roky 2020 a 2021 byl asi 94 procent,“ nastiňuje mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. V distribuční oblasti polostátní skupiny, zahrnující s výjimkou jižní Moravy, jižních Čech a Prahy většinu území republiky, využívá jeden ze dvou tarifů 569 odběrných míst. 

Celkové statistiky pak zveřejňuje Energetický regulační úřad (ERÚ). V roce 2017 využívalo D27d jen 91 odběrných míst. Loni to bylo už 893 míst. U podnikatelského tarifu vzrostl počet odběrných míst ve stejném časovém úseku z třiceti na 123. 

D27d a C27d jsou dvoutarifní sazby, kdy zákazníci mohou po osm hodin denně využívat tarif s nižší cenou. Pro jeho získání je nutné prokázat vlastnictví či využívání elektromobilu. Neznamená to však, že by každý vlastník auta s baterkou měl povinnost využívat právě tyto sazby. A jak uvádí Holingerová, většina elektrošoférů využívá k dobíjení vozu spíše veřejnou či firemní síť dobíjecích stanic. 

Nejvíce odběratelů v Česku využívá sazbu D02d určenou domácnostem, které elektřinou svítí, mají pračku, ledničku a další běžné spotřebiče, ale elektřinou neohřívají vodu ani netopí. Takových je 2,8 milionu. V posledních letech hodně přibylo také odběratelů s tarifem D57d. Ten je určen těm, kteří mají přímotop, hybridní vytápění nebo tepelné čerpadlo a sazba jim byla přiznána po březnu 2016. Odběratelům, kteří si tyto technologie pořídili dříve, jsou určeny jiné tarify. 

Systém tarifů přitom v následujících letech projde radikální obměnou. Důvodem je skutečnost, že současná struktura neodpovídá aktuálním trendům v energetice a tarify nejsou vhoně nastaveny pro moderní technologie, jako je třeba právě elektromobilita, ale také akumulace či flexibilita. 

ERÚ proto již odstartoval proces, v jehož rámci současné tarify zaniknou a vzniknou úplně nové. „Tarifů nebude dvacet, ale třeba sedm a budou rozděleny podle toho, jakým způsobem se zákazník chová,“ vysvětluje radní ERÚ Petr Kusý, který má změny na starosti. Změna však nebude překotná. Úřad počítá s tím, že práce dokončí až v roce 2028. Domácnosti na úrovni nízkého napětí přitom přijdou na řadu až v samém závěru komplexních úprav.