Vybrané články
z týdeníku The Economist

Za co je Amerika ještě ochotna bojovat?

Pokud se Spojené státy stáhnou, svět se stane nebezpečnějším místem. Ostatní demokracie by se na to měly začít připravovat

Za co je Amerika ještě ochotna bojovat?
ilustrace | Vojtěch Velický

Před osmdesáti lety vybombardovali Japonci Pearl Harbor. Byla to vážná chyba, která vtáhla nejmocnější zemi na světě do války a odsoudila japonské císařství k zániku. Jeden jasnozřivý japonský admirál údajně bědoval: „Obávám se, že jsme jen probudili spícího obra a vnukli mu strašlivé odhodlání.“

Dnešní Japonsko je mírumilovné, bohaté a inovativní. Japonci svou zemi po válce sami znovu vybudovali, ale velmoc, která je porazila, jim to výrazně usnadnila. Amerika se stala porodní bábou japonské liberální, kapitalistické demokracie, a navíc vytvořila svět, ve kterém mohlo Japonsko svobodně obchodovat a rozvíjet se. Tento světový řád nebyl dokonalý a neplatil úplně všude. Ale byl lepší než cokoli, co bylo před ním.

Na rozdíl od dřívějších velmocí nevyužila Amerika své vojenské nadvlády k dosažení obchodních výhod na úkor svých menších spojenců. Právě naopak, nechala se – alespoň většinou – spoutat všeobecně platnými pravidly. A tento systém založený na jasně daných pravidlech umožnil většině světa vyhýbat se válkám a prosperovat.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit