Vzniknou krajská „psychocentra“

Ve vybraných všeobecných nemocnicích v jednotlivých krajích začala vznikat nová Centra krizové péče pro lidi, kteří potřebují psychologickou nebo psychiatrickou pomoc.

Vzniknou krajská „psychocentra“
ilustrační foto | Shutterstock.com

Centra budou pracovat v nepřetržitém provozu, přičemž služby se propojí s urgentními příjmy nemocnic, aby v případě potřeby bylo možné pacienta hospitalizovat.

V každém kraji by měla fungovat až tři krizová centra, každé na 300 až 500 tisíc obyvatel. Národní akční plán pro duševní zdraví počítá s vytvořením minimálně čtrnácti krizových center pro dospělé a čtyř center pro děti do roku 2030.

Lidí, kteří potřebují pomoc kvůli duševním potížím, každým rokem přibývá, což ještě umocnila koronavirová pandemie a ruská agrese na Ukrajině.