Vyvlastnit, srazit nájmy, nic nevyřešit

Ode zdi ke zdi. Před dvaceti lety bylo v Berlíně sto tisíc prázdných bytů, teď se tam chystá referendum o vyvlastňování majitele bytových nemovitostí Deutsche Wohnen.

Berlín, kde žije v činžovních domech 80 procent obyvatel, chystá referendum o vyvlastnění tamějšího největšího majitele bytových nemovitostí Deutsche Wohnen. Akce se bude týkat dohromady 240 tisíc bytů a téměř polovina z nich patří Deutsche Wohnen. V reakci na to dosáhla cena akcií firmy historického maxima. Skoro jako by se na nabídku budoucího převzetí akcionáři vyloženě těšili...

Němci tím předvedli ukázkový oblouk. Komunální bydlení s nízkým regulovaným nájemným bylo totiž výchozí stav. Před necelými dvaceti lety bylo jenom v Berlíně sto tisíc prázdných bytů, v bývalém východním Německu jich v roce 2004 bylo 1,3 milionu. Komunální bytové podniky nevěděly, co s nimi, sídliště zela prázdnotou a vybrané nízké nájemné ani náhodou nestačilo na řádnou údržbu. Dnes se to zdá k nevíře, ale města v pohodlné dojezdové vzdálenosti od Berlína řešila problém s vylidňováním štědrými dotacemi pro nově příchozí a tam, kde ani to nepomohlo, se v extrémních případech výpadek příjmů způsobený rozpočtovým určením daní řešil podáním návrhu na konkurz. Málo se to ví, ale po sjednocení Německa existovaly skoro celé desetiletí velmi štědré daňové úlevy pro ty, kdo si v nových spolkových zemích postavili nebo koupili bydlení - celá pořizovací cena se dala odepsat od základu daně z příjmů za pár let.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit