Výpadek léku? Chyba vlád

„Lék má výpadek, vůbec nikde ho neseženete.“ Tuto větu slyší pacienti v Evropské unii čím dál častěji

Výpadek léku? Chyba vlád
ilustrační foto | Shutterstock.com

Evropská komise nyní v rozsáhlé studii zkoumala, co konkrétně výpadky léků způsobuje. Sama EU by prý mohla zkvalitnit sběr dat o výpadcích, jinak ale hlavní díl viny leží na farmaceutických firmách a na politicích členských států.

„Nejčastější příčinou nedodání léků jsou potíže s kvalitou. Asi za čtvrtinou případů ale stojí komerční rozhodnutí výrobce. Jde třeba o stažení léku z trhu, kdy přípravek již nepřináší potřebný zisk a výrobci se s ohledem na související náklady nevyplatí jej udržovat na daném trhu,“ uvádí výzkumníci.

Národním vládám následně doporučili, aby zlepšily systém veřejného zadávání. „Pokud jsou nabídky v rámci veřejných zakázek hodnoceny výhradně podle ceny bez zvážení dalších kritérií, jako je zajištění dodávek z více zdrojů, může to stlačit cenu léku natolik, že již není pro jiné potenciální účastníky řízení atraktivní na daném trhu zůstávat. To snižuje konkurenci a činí trh zranitelnějším,“ píše se ve zprávě.