Tip na výlet: Čertoryje. Vítejte na jedné z nejbohatších luk Evropy

Máte rádi výlety? Rádi poznáváte českou přírodu? Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vám po celé léto přinášíme tipy na pěší i cyklistické putování po zajímavých místech v různých koutech republiky. Nyní zavítáme do CHKO Bílé Karpaty

Tip na výlet: Čertoryje. Vítejte na jedné z nejbohatších luk Evropy
CHKO Bílé Karpaty | foto Profimedia.cz

Asi patnáctikilometrový pěší výlet vás zavede na jedno z nejcennějších míst chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, do národní přírodní rezervace Čertoryje a jejího okolí. Můžete zde obdivovat krásu rozsáhlých luk se solitérními stromy, kvetoucí orchideje i kulturní odkaz historie.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla vyhlášena v roce 1980. Málokterá krajina přitom odráží soužití člověka s přírodou tak výmluvně jako toto území na východě republiky u hranice se Slovenskem. Jedinečnost a krásu Bílých Karpat totiž pomáhali odpradávna utvářet lidé.

Zdejší květnaté louky se solitérními duby patří k nejpestřejším v Evropě, roste tu na třicet druhů orchidejí a domov tu má bezpočet druhů hmyzu. Na louky navazují dubohabrové háje s liliemi zlatohlavými a za nimi horské bučiny. Okolí vísek zdobí malá políčka a sady se starými odrůdami jabloní, hrušní či slivoní.

Čertoryjské louky patří mezi nejcennější místa CHKO Bílé Karpaty.
foto Libor Ambrozek

Unikátnost tohoto území podtrhuje rovněž to, že UNESCO zařadilo v roce 1996 Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra mezi evropské biosférické rezervace. A význam tohoto území dokazuje také udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000.

Orchidejová stezka

Výchozím místem naší doporučené vycházky je rekreační areál Lučina s parkovištěm. Odtud se můžete vydat po turistických stezkách. Trasa výletu se z velké části překrývá s Orchidejovou naučnou stezkou. Trasa je středně náročná a vede po nezpevněných polních cestách.

Protože se nacházíte na nejcennějším chráněném území, upozorňuje správa CHKO, aby všichni návštěvníci respektovali to, že je průchod povolen jen po značených turistických cestách. Všechny odpadky by si návštěvníci rovněž měli odnést s sebou. Naopak by na svém místě měli nechat rostoucí orchideje.

Mozaikové hospodaření vyhovuje například modrásku bahennímu.
foto Libor Ambrozek

Není to bezdůvodné upozornění. Před několika lety totiž neznámý pachatel v národní přírodní rezervaci Čertoryje vyryl poslední trs mimořádně vzácné orchideje střevíčník pantoflíček, která zde každoročně kvetla od nepaměti. Žlutě kvetoucí květiny takto postupně mizely už několik let, až nezůstala žádná. Střevíčník pantoflíček je přitom možné pořídit v některých zahradnictvích a zakoupené rostliny mají větší šanci, že se uchytí, u těch z přírody je to velmi nepravděpodobné.

Bělokarpatské louky jsou cenné hlavně díky velké druhové pestrosti zdejších luk. Takovou najdete jen na málo místech nejen u nás, Čertoryje patří k nejbohatším loukám Evropy. V rezervaci bylo zjištěno více než 500 druhů vyšších rostlin, přičemž několik desítek z nich je chráněno zákonem.

Květy vstavače vojenského připomínají vojáky s přilbicemi.
foto Radomír Staš

Po trase se vám otevřou nádherné výhledy na tyto louky. Například z kopců Kobyla a Výzkum jsou hezky vidět právě rozsáhlé louky Čertoryjí, o které pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody i místními vlastníky.

Šetrné kosení luk

Jednou z orchidejí, které při výletě po chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty můžete zahlédnout, je vstavač vojenský. Jeho květy připomínají vojáky s přilbicemi, právě odtud byl odvozen i název této výjimečné chráněné rostliny. Zárukou zachování mimořádného bohatství rostlinných a živočišných druhů v tomto regionu je šetrné kosení luk. Protože má ale každý druh poněkud odlišné nároky, je důležité seč neprovádět najednou.

Jedním ze způsobů hospodaření, které pomáhají tuto pestrost zachovat, je takzvané mozaikové hospodaření s ponecháním nepokosených ploch. To zajistí, že všechny druhy hmyzu – především motýlů – budou mít prostor pro dokončení svého mnohdy složitého vývoje. Mozaikové hospodaření vyhovuje kupříkladu modrásku bahennímu.

Jedna z dřevěných soch na místě bývalého keltského hradiště na Šumárníku.
foto Radomír Staš

Cesta vás dovede až na vrch Šumárník, kde na jaře rovněž kvetou různé druhy bylin včetně vzácných orchidejí. Místo je ale pozoruhodné rovněž svojí minulostí. Patrné jsou zde totiž zbytky valů bývalého keltského hradiště, které zde stálo mezi lety 1500 a 600 před naším letopočtem. Archeologové tady objevili rovněž velké pohřebiště nebo mince se znakem římského císaře Marca Aurelia.

Tuto dávnou historii zde připomíná velké množství dřevěných soch vyřezaných místními řezbáři, ale i replika vyhlídky s opevněním, z níž je možné pozorovat okolní krajinu. 

Podrobnější informace o tomto výletě včetně mapy najdete ZDE.