Vycvičená imunita

Imunoložka Jitka Palich Fučíková se podílí na vývoji protinádorové imunoterapie, která se z laboratoře dostala až k pacientům

Vycvičená imunita
Jitka Palich Fučíková | foto Hynek Glos

„Je báječné sledovat, jak naše vědecké výsledky dnes již v rámci klinických studií pomáhají pacientům,“ říká imunoložka Jitka Palich Fučíková, která vede výzkumnou skupinu v biotechnologické společnosti Sotio (patřící pod investiční skupinu PPF) a učí na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Její vědecká kariéra je spojena například s buněčnou imunoterapií DCVAC, která se dostala do klinického testování pro léčbu pacientů s karcinomem vaječníku, prostaty a plic. „Na DCVAC jsem začala pracovat již během doktorského studia v týmu profesorky Jiřiny Bartůňkové na 2. LF UK, kde jsem se podílela na preklinickém testování,“ vzpomíná Jitka Palich Fučíková. Zde také proběhly první fáze klinického testování, pro další pokračování ale bylo nutné najít investora. „A to se povedlo – před jedenácti lety vznikla biotechnologická firma Sotio s cílem uvést do praxe léčivý přípravek DCVAC a vyvíjet další léčebné přístupy v oblasti imunoonkologie,“ říká vědkyně.

Z laboratoře zpět k pacientům

Léčivý přípravek DCVAC se každému pacientovi připravuje „na míru“ z jeho vlastních imunitních buněk, které hrají zásadní roli v aktivaci protinádorové imunitní odpovědi. „Pacientovi nejprve odebereme monocyty, buňky imunitního systému. Ty v laboratoři přeměníme na dendritické buňky, které následně ‚vyškolíme‘ tak, aby rozpoznávaly nádorové buňky a nastartovaly příslušné kroky k jejich eliminaci,“ vysvětluje imunoložka. V rámci léčebného protokolu pak „vyškolené buňky“ aplikují zpět pacientovi, v jeho těle aktivují další imunitní komponenty, které bojují s nádorem.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit