Vojenský fond solidarity pomáhá rodinám vojáků přestát těžké životní situace

Vojenský fond solidarity už šest let pomáhá vojákům a jejich blízkým v těžkých životních situacích.

Vojenský fond solidarity pomáhá rodinám vojáků přestát těžké životní situace
foto Vojenský fond solidarity

Vznikl 9. března 2015 jako společný projekt Ministerstva obrany České republiky a Charity Česká republika. Pomáhá nejen vojákům Armády České republiky, ale i příslušníkům Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Impulzem pro založení Vojenského fondu solidarity (VFS) se stala událost z července 2014, kdy v čase začínajících prázdnin přišla z Afghánistánu mrazivá zpráva: „Oběťmi exploze improvizovaného výbušného zařízení v okolí základny Bagrám v provincii Parván se kromě několika civilistů a dvou afghánských policistů stalo také pět českých vojáků sloužících v rámci zahraniční operace NATO. Čtyři zahynuli na místě, pátý podlehl těžkému zranění o pár dní později po převozu do vlasti.“

V souvislosti s touto tragickou událostí se tehdejší velení armády rozhodlo podpořit vznik fondu, který rychle a účinně pomáhá v kritických situacích. 

Dražba hodinek Prim

Galerie Kodl loni u příležitosti Dne veteránů uspořádala ve spolupráci s holdingem Czechoslovak Group dražbu hodinek Prim Orlík DLC – Věrni zůstaneme. Hodinky vyrobila společnost Elton hodinářská pouze v jediném originálu, což významně zvyšuje jejich sběratelskou hodnotu. Výtěžek dražby putoval na účet VFS. 

„Velice si vážím každé podpory a holding CSG podpořil Vojenský fond solidarity opakovaně. Každý příspěvek do fondu nám pomáhá naplňovat jeho smysl,“ uvedla brigádní generálka Lenka Šmerdová při převzetí symbolického šeku na 280 000 Kč za vydražené hodinky.

„Jsem ráda, že došlo ke vzájemnému spojení vojenského a neziskového světa. Díky této spolupráci dokážeme pomáhat všude, kde je třeba. Na začátku bylo především potřebné zajistit co nejrychlejší pomoc rodinám vojáků, kteří při plnění služebních povinností položili svůj život. Pomáháme dál a jsem ráda, že jsme se stali pro vojáky světlem naděje,“ popisuje vznik fondu předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Do fondu přispívají sami vojáci. Vědí, že je jejich profese spojena s riziky a nemohou se řídit přesvědčením, že „mně se nic nemůže stát“. K tomu VFS pravidelně pořádá sbírku ke Dni válečných veteránů. Další se konají při různých kulturních, společenských nebo sportovních akcích pořádaných vojáky i civilními podporovateli. Výtěžek ze sbírek i z kalendáře, který fond každoročně vydává, míří do fondu společně s příspěvky z dárcovských SMS.  

Významnou součástí nashromážděných prostředků jsou také peněžní dary od českých firem, které lze nalézt na stránkách fondsolidarity.army.cz. Další formu představují dražby pořádané Galerií Kodl. Na účet fondu putovalo téměř 300 tisíc Kč z charitativní dražby hodinek Prim Orlík DLC – Věrni zůstaneme z produkce společnosti Elton hodinářská, věnovaných do dražby holdingem Czechoslovak Group.

Holding CSG podporuje VFS

Czechoslovak Group (CSG) je průmyslově-technologický holding firem, do kterého patří i automobilka Tatra nebo výrobce hodinek PRIM. Je stoprocentně vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem, odvádí daně v ČR a zaměstnává přes 8000 lidí. Většinu své produkce holding exportuje, zároveň ale CSG zastřešuje řadu firem, které jsou dlouhodobými partnery Armády České republiky v oblasti vývoje a dodávek nové techniky a technologií. Díky úsilí holdingu a jeho zakladatelů byla zachráněna kopřivnická Tatra, výroba kolových obrněnců Pandur se přenesla na  české území a  do  českého průmyslu. CSG spolupracuje s  významnými západními partnery: společnostmi Nexter Systems, Rheinmetall nebo GDELS. Zisk je reinvestován do dalšího růstu skupiny, zvyšování zaměstnanosti a v neposlední řadě vývoje nových technologií.

Podobně v roce 2019 do fondu přibylo 325 tisíc z dražby exkluzivní pistole z limitované edice „CZ 75 Republika“, kterou vyrobila Česká zbrojovka při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. 

Se získanými prostředky nakládá patnáctičlenný výbor VFS a každý měsíc uveřejňuje pohyb na účtu včetně přehledu o pomoci fondu konkrétním vojákům a jejich rodinám. Na konci letošního února bylo na účtu přes 19 milionů korun. V roce 2021 fond pomohl například rodině četaře ze 74. mechanizovaného praporu v Bučovicích, který zemřel po krátké těžké nemoci.

„Vážím si všech, kterým nejsou lhostejné osudy vojáků. Všem dárcům srdečně děkuji, vojákům, zaměstnancům resortu obrany, veřejnosti i firemním a soukromým sponzorům. Díky vám můžeme pomáhat,“ doplňuje předsedkyně výboru VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Jak lze přispět na Fond solidarity:

Jednorázový příspěvek na účet VFS – fyzická nebo právnická osoba
Číslo účtu: 44665522/0800
Variabilní symbol: 918

Trvalý příspěvek na účet VFS – trvalým příkazem ze svého peněžního ústavu
Číslo účtu: 44665522/0800
Variabilní symbol: 918

Dárcovská SMS
SMS ve tvaru: DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90
Odeslat na číslo: 87777

 Tento text vznikl v partnerství Fondu solidarity a CSG