Vítek si jde pro „zelené“ miliardy

Skupina CPI Property Group tuzemského miliardáře Radovana Vítka, která patří k největším vlastníkům nemovitostí v regionu, vydala dluhopisy vázané na udržitelnost za 700 milionů eur. Podle svých slov tak učinila jako první realitní skupina ve střední Evropě.

Vítek tak nepřímo vyslyšel globální trend na finančních trzích, kde hrají prim tři písmena – ESG. Dluhopisy s ročním kuponem 1,75 procenta a s datem splatnosti v lednu 2030 jsou vázané na environmentální cíl společnosti snížit do té doby intenzitu emisí skleníkových plynů svého nemovitostního portfolia o třicet procent (oproti úrovni z roku 2019).

V souladu s tímto závazkem si společnost CPIPG stanovila dva průběžné cíle pro roky 2025 (16 procent) a 2027 (22 procent). Pokud nebude průběžný cíl na konci roku 2027 splněn, dojde v posledních dvou letech životnosti dluhopisů k navýšení kuponu o 0,25 procenta.