Vybrané články
z týdeníku The Economist

Více sextu, méně sexu

Jak přizpůsobit sexuální výchovu jinému druhu rizika.

Více sextu, méně sexu
ilustrace Vojtěch Velický / Týdeník HROT

Podle tradičních měřítek začali být američtí teenageři prudérní. V porovnání s předchozí generací žije sexuálním životem jen polovina středoškoláků, mají méně sexuálních partnerů a používají více antikoncepce. Počet -náctiletých těhotných nebyl nikdy nižší. Tyto ukazatele však v současné době neposkytují celkový obrázek: v internetovém prostoru jdou totiž mladí proti tomuto trendu.

V roce 2019 poslalo někomu své nahé fotografie 14 procent dvanácti- až sedmnáctiletých dotazovaných v porovnání s 12 procent v roce 2016; a 23 procent oproti dřívějším 19 takové fotky dostalo. Stoupající počet může odrážet častější používání smartphonů a měnící se společenské normy. Podle Justina Patchina z University of Wisconsin-Eau Claire to každopádně dokazuje, že „nefunguje stávající přístup, jenž tomu má zabránit“.

Obecná rada -náctiletým ohledně sextingu je posledních deset let pořád prostá: nedělejte to. Ve zhruba polovině amerických států spadá sexting osob mladších osmnácti let pod zákony o dětské pornografii a jako takový je nelegální. Tresty pro nezletilé padají jen zřídka, nicméně v konzervativní literatuře o sexuální výchově je jim věnován značný prostor.

Jeden z  preventivních programů zaměřených na sexting ve státě Connecticut, který podporují místní orgány činné v trestním řízení, varuje potenciální sextaře, že „fotky, které elektronicky pošlete, s největší pravděpodobností nakonec uvidí členové vaší rodiny“, a přátelé se mohou „stydět za to, že se s vámi znají“. Hodiny ve výukovém plánu státní školy v jednom z floridských okresů jsou bez obalu nazvané „Sexting na Síti! Okamžitě přestaň“ a „Bezpečný sexting: Neexistuje“.

Tyto reakce jsou pochopitelné. Zakládají se však na nepochopení problému. „Promarnili jsme příliš času tím, že jsme se snažili pochopit, proč děti sextují,“ stěžuje si Joris Van Ouytsel z Antverpské univerzity, jenž se studiu této problematiky věnuje od roku 2013. Výzkumníci se v současné době všeobecně shodují, že mnohem důležitější je kontext, ve kterém děti sextují. Stejně jako v offline světě je nezbytný souhlas. Špatné to začíná být, když -náctiletí naléhají a vynucují si na ostatních, obvykle na dívkách a mladších teenagerech, aby jim zasílali nahé fotky; nebo je přeposílají někomu další. K tomu dochází ve čtyřech procentech případů. 

Hrušky a jablka

Sloučení vynuceného a nevynuceného sextingu vedlo k přehnaně zjednodušující reakci. Povinnost zasáhnout byla směřována vůči odesílateli. Jeff Temple z lékařské fakulty Texaské univerzity v Galvestonu však podotýká, že takové uvažování přehlíží fakt, že odesílatelé bývají v rámci sextingu často oběťmi obtěžování. Přivírá se tím také oko nad teenagery, kteří se sextingových zpráv domáhají, případně je bez dovolení šíří. Naopak se opomíjejí příjemci nevyžádaného sextingu, před nimiž se někdo na internetu obnažil. Zákony v některých oblastech házejí do jednoho pytle -náctileté, kteří si fotí vlastní nahé fotky a technicky vzato tak vytvářejí dětskou pornografii, s dospělými predátory. Některé americké státy včetně Nového Mexika a Washingtonu začaly s dekriminalizací sextingu mezi nezletilými – dobrý první krok. 

„Musí nás přestat rozptylovat fakt, že je sexting propojený s digitální technologií,“ říká Elizabeth Englanderová, vedoucí Massachusettského centra pro zmírnění agrese. Tvrdí, že to je „nedílná součást sexuálního vývoje“. Internet přinesl nové formy zneužívání s dosud nevídaným dosahem, mají však tendenci zrcadlit ty, které známe z reálného světa. Více než čtvrtina teenagerů tak například ve vztahu zažije „internetové zneužívání“, kdy jeden z partnerů využívá technologii k tomu, aby druhého špehoval, vyhrožoval mu nebo ho sledoval. Celkem 35,9 procenta -náctiletých obětí zažilo to samé v reálném světě.

Přesto zůstává většina sexuální výchovy zaseknutá v analogové době. V New Jersey jako jedni z mála zahrnují sexting do osnov; v prosinci totéž navrhli zákonodárci ve státě Illinois. Otázkou zůstává, co by se mělo učit. Aby na to mohli odpovědět, probrali odborníci některá antisextingová sdělení se staršími teenagery z Massachusetts a Colorada. Dívky mluvily o tom, že je ovlivnila varování upozorňující na nebezpečí spojená se sextingem, která dříve slyšely („Jakmile obrázek odešleš, už nad ním nemáš žádnou kontrolu.“).

Chlapce podle všeho neovlivnilo nic. Ovšem zkušenost se sextingem mělo i tak 40 procent děvčat, na která varování údajně zapůsobilo. Podle Englanderové mohou sdělení postavená na zásadním odmítnutí „na některé z dětí fungovat, ale nebude jich moc“. Ba co hůř, mohou vyděsit ty, kteří by potřebovali pomoct s tím, aby se přestali nabízet.

Každý průšvih se dá napravit

Někteří z odborníků přicházejí s alternativou: technologicky přívětivou verzí výuky „abstinence plus“, jež bude odrazovat od sextingu, ale zároveň nabídne teenagerům způsoby, jak zůstat v bezpečí, pokud k něčemu takovému dojde. Sameer Hinduja, jeden z vedoucích Cyberbullying Research Centre, vysvětluje, že cílem je postarat se o to, aby se „každý průšvih dal napravit“. Důraz bude kladen na to, že sexting jako takový přináší rizika, ale některé věci je ještě mohou zvětšit: fotit se s obličejem, s mateřským znaménkem na viditelném místě, posílat obrázky cizímu člověku, uchovávat je v cloudu nebo používat nezabezpečenou aplikaci. Výuka bude také zahrnovat sexting do širšího okruhu obecných vztahových témat. Většina odborníků tento přístup podporuje.

Hinduja připouští, že pro ty, kdo se sextingem nemají zkušenosti, to bude nejspíš „nepříjemné“, a možná se i „vyděsí, neboť to odporuje všemu, co se o sextingu učili“. Některé obavy jsou staré jako lidstvo samo, třeba ta, že děti budou v důsledku provozovat více sexu, ať už na síti nebo mimo ni. Jiné jsou nové. Šifrování, které by mělo chránit identitu nezletilých, by mohlo zkomplikovat vyšetřování případů dětské pornografie. I bez formálních osnov mohou rodiče s dětmi mluvit o tom, jak být dobrým „digitálním občanem“.

Určitý překlad však může být nezbytný. „Když říkáme ‚sexting‘, děti vědí, že jsme boomeři,“ vysvětluje Darren Laur, pětapadesátiletý bývalý policista, který v současné době vede společnost zabývající se digitální gramotností. „Oni říkají ‚send nudes‘.“ Volně přeloženo: „Pošli akty.“

© 2020 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.