Větrné elektrárny se vracejí do hry

Německý investor chce na Karlovarsku postavit devět větrných elektráren o celkovém výkonu až 45 megawattů.

Větrné elektrárny se vracejí do hry
ilustrační foto | Tomáš Turek týdeník HROT

Česko má po šestileté pauze další nové projekty na stavbu větrných elektráren. Stojí za ním firma Windenergie, kterou vlastní německý Wintus. Zatímco dnes mohou motoristé při cestě z Prahy do Karlových Varů při průjezdu okolo Bošova spatřit dva větrníky, za pár let jich může být o devět více. Samozřejmě za podmínky, že investor svůj záměr obhájí ve všech fázích povolovacího řízení.

Zatím je proces na počátku první fáze povolování, kterou je posouzení dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Příslušným úřadem je Krajský úřad Karlovarského kraje. V prvním oznámení Windenergie požádala o schválení šesti větrných elektráren u Valče (katastr Velký Hlavákov), ve druhém se hraje o stavbu tří větrníků u Vrbic (katastr Skřipová). Stát sice v poslední době stavbu dalších větrných elektráren nepodporuje, ale investor s ohledem na klimatické závazky České republiky věří, že podporu – ve formě zvýhodněné výkupní ceny, zelených bonusů nebo aukcí – v dohledné době obnoví.

Jak lze dále vyčíst z předložené dokumentace, investor počítá s pořízením větrných elektráren s instalovaným výkonem až pět megawattů, výškou stožáru až 130 metrů a průměrem rotoru až 147 metrů. Celková výška dosáhne bezmála 200 metrů. V Česku se jedná se o dosud nevídané parametry. Pro srovnání: před deseti lety se nejčastěji stavěly větrníky o výkonu dva megawatty, s výškou stožáru okolo 100 metrů a s průměrem rotoru 90 metrů.

Zatím nejvíc větrných elektráren se v Česku postavilo během let 2005 až 2014. Mezi nejaktivnější investory v té době patřil německý ecoenerg Windkraft a dva české subjekty – Eldaco a APB-Plzeň. Poté na obor dopadlo zastavení státní podpory, od roku 2015 tak pouze „dojíždí“ realizace dříve schválených projektů. Mezi ty největší patří 13 větrníků u Hrádku nad Nisou, které v roce 2017 postavila firma EEH s českými vlastníky.