V Průmyslové zóně Mošnov byl uveden do provozu nový terminál kombinované dopravy

V areálu OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK, který je součástí Průmyslové zóny Mošnov,  byl dnes uveden do provozu unikátní terminál kombinované dopravy „Terminál Mošnov“.

V Průmyslové zóně Mošnov byl uveden do provozu nový terminál kombinované dopravy
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK

Slavnostního zahájení se uskutečnilo za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka,  primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury, představitelů společnosti Innofreight,  jakožto nového vlastníka terminálu kombinované dopravy, developera CONCENS INVESTMENTS,  finanční skupiny J&T a rovněž zástupců významných společností z oblasti logistiky.  

Terminál Mošnov významně přispěje k přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Ve spojení  se skladovací a výrobní kapacitou v Průmyslové zóně Mošnov zefektivní logistické procesy  s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí a umožní další rozvoj podnikatelských  aktivit v Moravskoslezském kraji. 

Výstavba Terminálu Mošnov byla zahájena v září loňského roku, celková investice včetně související infrastruktury představuje více než 800 mil. Kč a na financování se podílela Evropská  unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. 

Zahájení výstavby Terminálu Mošnov předcházelo v roce 2019 uzavření Memoranda o vzájemné  spolupráci a pomoci mezi Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Správou  železnic, přístavem Antverpy a společností CONCENS INVESTMENTS. 

V rámci slavnostního zahájení provozu Terminálu Mošnov dnes hejtman Moravskoslezského kraje,  primátor statutárního města Ostravy a zástupci developera OAMP Holding uzavřeli navazující  Memorandum o spolupráci a pomoci za účelem společného plánu pro získání strategického  investora do Průmyslové zóny Mošnov. 

„Nový terminál kombinované dopravy v Mošnově nepochybně přinese významné ekonomické  impulsy a příliv nových investic nejen do krajského města, ale do celého kraje. Posílení a  zintenzivnění carga v průmyslové zóně také významně přispěje i k rozvoji Letiště Leoše Janáčka  Ostrava. Pro zdejší firmy to bude mít významný ekonomický přínos, pro region to bude znamenat  výrazně nižší emise z nákladní automobilové dopravy, větší bezpečnost na silnicích a zlepšení  životního prostředí, což je pro nás prioritní. Proto jsme podporovali a nadále podporujeme veškerá  technická opatření a obchodní aktivity směřující k zahájení provozu terminálu, jeho bezkoliznímu  fungování a dalšímu rozvoji,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Areál OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK (OAMP) se rozkládá na ploše 81 ha a po dokončení výstavby bude zahrnovat více než 353 tisíc m2 skladových, výrobních  a kancelářských ploch. V souvislosti s plánovaným rozvojem areálu OAMP a získáním  strategického investora je plánováno využití navazujících pozemků o výměře 51 ha. 

„V České republice v současné době není žádný jiný průmyslový park či zóna, které by poskytovaly  takto komplexní nabídku různých módů přepravy. Důraz na flexibilitu, spolehlivost, rychlost  a snižování dopadů na životní prostředí budou hrát při transportu materiálu a zboží jistě stále  významnější roli. Mošnovský areál je svou kombinací železnice, silnice a letecké dopravy nyní  opravdu výjimečný a věřím, že jeho výjimečnost se přetaví i v příchod dalších investorů,“  konstatoval primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura. 

Výstavbu areálu OAMP realizuje společnost CONCENS INVESTMENTS společně s finanční  skupinou J&T. Petr Kalina, předseda představenstva společnosti Concens Investments zahájení  provozu Terminálu Mošnov komentuje: „Projekt OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK  od samého počátku vnímáme jako příležitost vytvořit prémiovou průmyslovou nemovitost  s vysokou přidanou hodnotou pro budoucí nájemce. Terminál kombinované dopravy je ve spojení  s budoucí skladovací a výrobní kapacitou v Průmyslové zóně Mošnov ve středoevropském měřítku  zcela unikátní." 

Novým vlastníkem Terminálu kombinované dopravy Ostrava Mošnov se 21. července 2022 stala  společnost IF Invest EAST, a.s., člen skupiny Innofreight. Petr Michal, CEO společnosti IF Invest  EAST, a.s, k tomuto projektu řekl: „Jako specialista na modulární železniční logistická řešení jsme  nadšení, že se můžeme podílet na rozvoji infrastruktury intermodální dopravy v České republice  a nabídnout našim zákazníkům a obchodním partnerům další služby.“ 

Innofreight je rakouská společnost zaměřená na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici  prostřednictvím inovativních, modulárních logistických řešení. Společnost byla založena v roce  2002 a v současné době jsou její výrobky na kolejích v 17 evropských zemích. Vývoj lehkých  vagonů, kontejnerů pro všechny druhy zboží a různých vykládacích systémů činí ze společnosti  Innofreight jednoho z předních poskytovatelů logistických služeb pro železniční nákladní dopravu  v Evropě.