V léčbě rakoviny Česko exceluje, ukázalo mezinárodní srovnání

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí a v nadcházejícím desetiletí se s ohledem na stárnutí populace očekává další nárůst počtu nových případů. Česko je však v boji s onkologickými nemocemi úspěšné.

V léčbě rakoviny Česko exceluje, ukázalo mezinárodní srovnání
Robert Cook | foto Tomáš Turek, týdeník Hrot

Česko se letos vůbec poprvé zúčastnilo mezinárodního šetření Indexu připravenosti na léčbu rakoviny (Index of Cancer Preparedness) mezinárodního projektu The World Cancer Initiative skupiny The Economist Impact. Šetření ukázalo, že z hlediska úrovně opatření v oblasti prevence a léčby nádorových onemocnění se Česká republika umístila na osmé příčce z 29 hodnocených států. I přes podfinancování systému tak tuzemské zdravotnictví podává excelentní výkony, konstatovali výzkumníci.

Odborníci ale upozornili, že Česká republika má podobně jako jiné evropské země stárnoucí populaci, a bude tedy čelit rostoucí onkologické zátěži. Úroveň zdravotní péče je u nás díky kvalifikovanému personálu a vyspělé infrastruktuře vysoká, stále ale existuje prostor pro zlepšení. „Pro zvýšení úspěšnosti je nezbytná lepší koordinace zdrojů, jakož i přístup více orientovaný na pacienty,“ sdělil vedoucí výzkumného týmu Robert Cook.

 

Index ukázal, že silnými stránkami České republiky jsou infrastruktura zdravotnictví a dostupnost kvalifikovaných onkologických specialistů, ale i preventivní a screeningové programy spolu s včasnou detekcí onemocnění. Máme tedy dostatek odborníků, kteří jsou dobře rozvrstveni po celé zemi. Ve velkých městech jsou pak specializovaná pracoviště, jež hlásí vysokou míru úspěšnosti léčby. 

Žijme zdravěji

Podle Cooka je pro nás velkou příležitostí změna návyků občanů. „Až třetina úmrtí na onkologická onemocnění v České republice je spojena s pěti hlavními dietními riziky a závislostmi, tedy vysokým body mass indexem (nadváhou a obezitou), nedostatkem fyzické aktivity, nevhodnou stravou s malým podílem ovoce a zeleniny, kouřením a konzumací alkoholu,“ říká Cook a doporučuje, aby stát více podporoval a propagoval zdravý způsob života. Klíčovou roli by přitom mělo hrát vzdělávání dětí, aby se v dospělosti chovaly ke svému zdraví zodpovědněji než předchozí generace. 

Prostor pro zlepšení je také v podpůrné péči o onkologické a vyléčené pacienty. Data indexu také ukázala horší výsledky v jednom z klíčových onkologických ukazatelů, pětiletém přežití. 

 

Nižší jsou též investice Česka do onkologické péče ve srovnání s dalšími zeměmi. Nyní se mohou peníze vložené do onkologické péče jevit jako dostatečné, v budoucnu ale stačit nemusí. „Do zdravotní péče jde v Česku přibližně sedm procent hrubého domácího produktu, zatímco v sousedním Rakousku je to jedenáct procent. Český pacient ale očekává stejnou kvalitu péče jako ten o 200 kilometrů dál v Rakousku,“ upozorňuje onkolog David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Odborníci z mezinárodního panelu obecně chválí tuzemské zdravotníky. Prostor pro zlepšení ale vidí v činnosti politické reprezentace. Ukázalo se, že nejviditelnější slabinou je národní onkologický plán. „I když Česko tento plán má, chybí údaje o jeho provádění, monitorování a vyhodnocování. Současný plán, jenž vzešel z iniciativy České onkologické společnosti, není řízen a prosazován z úrovně státu, což je zásadní pro zajištění finančních prostředků. Pro nový plán, který se v současné době připravuje, bude důležité získat podporu zdravotních orgánů. Musí v něm být rovněž slyšet hlas pacientů,“ zmiňuje doktor Cook.

Přes všechna negativní zjištění však panel odborníků Česko chválí. „I když Česká republika čelí významné onkologické zátěži, její dosavadní postup v oblasti boje proti nádorovým onemocněním je účinný a důrazný,“ konstatují v závěrečné zprávě výzkumu.

Jaké nádory jsou v současnosti největším problémem z hlediska smrtnosti a také z hlediska nákladnosti léčby? Jaká země je lídrem ve výzkumu rakoviny a jaká je v něm pozice České republiky? A je ve světě onkologická péče běžně předmětem politického boje? Odpovědi nejen na tyto otázky se dočtete ve velkém rozhovoru s dr. Robertem Cookem, vedoucím výzkumného týmu mezinárodního projektu The World Cancer Initiative, v tištěném vydání týdeníku Hrot.