V IT je potřeba myslet také lidsky

„Podniky musí při řešení svých IT potřeb myslet nejen obchodně, ale také lidsky. Jedině tak se dají využít možnosti technologií na maximum,“ říká Marian Korienek z Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) 

V IT je potřeba myslet také lidsky
Marian Korienek – ředitel Lenovo ISG pro Východní, Střední Evropu a Turecko

Zatímco dopady koronavirové pandemie na veřejné finance, ceny výrobků, trh práce či dodavatelské řetězce výrobních podniků plní stránky médií prakticky denně, o roli informačních technologií se postupně přestává mluvit. Lidé, školy i úřady si postupně zvykli na videokonference, vzdálené přístupy a další technická řešení, jež jim umožnila mimořádnou situaci zvládnout. Svět IT přitom dál prochází zásadní proměnou. Zdaleka přitom nejde jen o kroky vynucené mimořádnou situací. Ve hře jsou i dlouhodobější trendy související s inovacemi a technologickým pokrokem. 

Ať už je ale tahounem proměny IT v konkrétní firmě cokoli, je klíčové myslet v první řadě na koncového uživatele. Ten sice často ví o pozadí IT infrastruktury málo, ale bez něj by byl přínos technologií k růstu produktivity práce výrazně menší. „Podniky musí myslet lidsky a své IT potřeby řešit více z pohledu uživatele a z pohledu přístupnosti dat. Taková strategie má začínat už od vedení firmy a zahrnovat nejen útvar IT, ale také lidské zdroje a vzdělávání,“ říká v rozhovoru pro HROT Marian Korienek – ředitel Lenovo ISG pro Východní, Střední Evropu a Turecko. Právě divize ISG přitom zahrnuje datová centra a další klíčovou infrastrukturu pro technologický posun firem vpřed.

Za poslední rok a půl prošlo mnoho firem a dalších organizací technologickým posunem, jaký si nikdo neuměl v tak krátké době představit. Všichni najednou potřebovali zajistit zaměstnancům možnost pracovat plnohodnotně na dálku. Jak se situace dotkla oblasti datových center?

IT oddělení firem musela v krátkém čase zaměstnancům zajistit jednoduché a bezproblémové možnosti práce na dálku. To vyžaduje potřebnou architekturu a přístup k potřebným datům tak, aby se zaměstnanci mohli vzdáleně připojovat spolehlivě a snadno. Například jde o používání jediného přihlášení pro více služeb zároveň nebo rozhraní API pro sdílení dat mezi firemními aplikacemi a veřejnými cloudovými službami. 

Potřeby práce z domova lze také řešit prostřednictvím hyperkonvergované infrastruktury (HCI). HCI poskytuje ve virtualizované podobě všechny součásti na hardwarové straně systémů, včetně virtualizovaného výpočetního výkonu, softwarově definovaných úložišť či virtualizovaných sítí. Výrazně se tím snižuje náročnost správy IT zdrojů. HCI navíc poskytuje vyšší spolehlivost, která podnikům umožňuje nasadit agilní infrastrukturu schopnou rychle reagovat na měnící se potřeby. To se ukázalo jako klíčové hned v úvodu pandemie. 

Čím dál více se prosazuje také přístup „as-a-service“. Místo toho, aby firmy měly vlastní infrastrukturu, servery, storage a sítě, vše si pronajímají a platí jen za to, co opravdu využívají. Ekonomicky se to může vyplatit, ale co parametry jako je bezpečnost, podpora či reakce na výpadky?

Rostoucí poptávku po infrastruktuře v podobě služby lze rozhodně potvrdit. Naše řešení TruScale™ Infrastructure Services se odlišuje od ostatních nabídek na trhu tím, že vychází ze spotřeby a zahrnuje podporu pro veškeré prvky podnikové infrastruktury od společnosti Lenovo, jako jsou řešení ThinkSystem či ThinkAgile včetně softwaru, serverů a úložišť. Do řešení TruScale je také možné začlenit vysoce výkonné sítě, software třetích stran a další komponenty, čímž se zvyšuje jeho celková flexibilita. Výpočetní a úložnou kapacitu lze poskytovat buď v prostorách klienta, nebo ve vyhrazeném zařízení. Klientovi pak odpadá nutnost potřebné vybavení nakupovat. Dostupnost služby na našem trhu očekáváme již velmi brzo.

Součástí je také balík Lenovo Services, který plně řeší správu životního cyklu poskytovaných služeb, včetně instalace a zprovoznění hardwaru, správu stavu systému, údržbu, nepřetržitou podporu a odstranění hardwaru po ukončení smlouvy. Kromě toho mohou klienti díky řešení Lenovo xClarity a Lenovo Intelligent Computing Orchestration (LiCO) těžit z inovací v oblasti inteligentní správy systémů. Tato řešení firmám umožňují snadno spravovat svou IT infrastrukturu odkudkoliv na světě. 

Už delší dobu se mluví o nástupu umělé inteligence, rozšířené a virtuální reality, superpočítačů či internetu věcí. Jak jde s těmito trendy ruku v ruce vývoj v oblasti datových center?

Všechny tyto technologické trendy znamenají velké množství dat. Nedávná zpráva agentury IDC uvádí, že množství existujících dat stoupne do roku 2025 na 175 zetabytů. To představuje ve srovnání s rokem 2018 nárůst o 530 procent. Předpokládá se, že 90 procent těchto dat vyprodukuje samotný segment internetu věcí (IoT). Žádný z těchto trendů by ovšem nemohl existovat bez odpovídající infrastruktury. Naše servery Lenovo ThinkSystem nové generace poskytují jedinečným způsobem vyváženou kombinaci výkonu, zabezpečení a efektivity, a hodí se tak k nasazení v podnicích libovolné velikosti. Servery zahrnují inovace, díky nimž zvládají reálnou zátěž, včetně náročných výpočetních operací, nasazení umělé inteligence, modelování, simulací, cloudových aplikací, infrastruktury virtuálních desktopů či pokročilých analytických operací. Nejnovější nabídka řešení end-to-end správy dat pak přináší zákazníkům všech velikostí možnost spravovat svá data bezpečněji a efektivněji, v libovolném prostředí (edge, core, cloud), s vysokým výkonem a nízkou latencí, a za dostupnou cenu.

Průzkumy ukazují, že co se inovací týče, může být hlavní překážka spíše než v samotném procesu zavádění nových technologií v tom, že má část uživatelů problém nový software či hardware přijmout a plně si na něj zvyknout. Jak takovému jevu předcházet?

V létě 2020 jsme si udělali vlastní průzkum a došli ke stejnému závěru. V regionu Evropy, Blízkého Východu a Afriky plných 62 procent IT manažerů uvedlo, že jejich investiční rozhodnutí vycházejí výhradně z obchodních potřeb firmy. Pohledem uživatele se naopak řídí jen 6 % manažerů. Pokud tedy produktivita vychází z lidského faktoru využívajícího možností technologií, a nikoliv z technologií samotných, je jasné, že tu nějaký článek chybí. Podniky musí myslet lidsky a své IT potřeby řešit více z pohledu uživatele a z pohledu přístupnosti dat. Taková strategie má začínat už od vedení firmy a zahrnovat nejen útvar IT, ale také lidské zdroje a vzdělávání.

Lenovo přijalo závazek digitální transformace / technologie pro všechny. Jak se daří tuto vizi naplňovat a co všechno bude potřeba k tomu, abychom se skutečně posunuli k dlouhodobě udržitelné společnosti?

Každý den se snažíme poskytovat chytřejší infrastrukturu a umožňovat inteligentní transformaci našich odběratelů tak, aby sami mohli přispívat k řešení aktuálních problémů. Věříme v chytřejší technologie pro všechny i v možnost dosažení udržitelné společnosti. Naše nejčerstvější zpráva o udržitelnosti, Environmental, Social and Governance (ESG) Report mimo jiné zahrnuje i závazek dosáhnout do účetního roku 2029/2030 zlepšení energetické účinnosti desktopových počítačů a serverů o 50 % a přenosných počítačů a produktů značky Motorola o 30 %. Rovněž jsme stanovili cíl do účetního roku 2025/2026 nakupovat alespoň 90 procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů a snížit emise skleníkových plynů v rámci našeho dodávkového řetězce o milion tun. Tyto dílčí kroky podporují naše vědecky podložené cíle do roku 2030, kam patří také snížení emisí v Okruzích 1 a 2 o polovinu a snížení emisí ve třech hlavních oblastech hodnotového řetězce (produkty, dodavatelé, přeprava) o čtvrtinu. 

S hrdostí navíc můžeme oznámit překonání cílů pro rok 2020 (stanovených v roce 2010), tedy snížit emise v Okruzích 1 a 2 o 40 procent. Podařilo se nám překonat jak stanovený cíl, tak také termín splnění, když jsme emise snížili o 92 procent již v roce 2019.