V Česku roste počet případů tuberkulózy. Jsme připraveni, ubezpečuje lékař

Státní zdravotní ústav v posledních dnech eviduje více vzorků pozitivních na bakterie způsobující tuberkulózu (TBC) než loni za stejné období. K panice ale není důvod, ubezpečuje docent Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno.

V Česku roste počet případů tuberkulózy. Jsme připraveni, ubezpečuje lékař
ilustrační foto | Shutterstock.com

Státní zdravotní ústav informoval, že zaznamenal nárůst zaslaných vzorků a rozpoznaných kmenů tuberkulózy ve srovnání se stejným obdobím minulých let. Co to pro nás znamená?

Může to znamenat vyšší výskyt tuberkulózy, který jako pneumologové v současné době očekáváme a jsme na něj připraveni.

Jaké jsou pravděpodobné důvody šíření tuberkulózy?

Pokud se vyšší výskyt TBC prokáže, je nutné podívat se, o jaké osoby se jedná, zda o osoby dlouhodobě pobývající na území Česka, nebo o nově příchozí obyvatele. Dále se sleduje, jak se člověk mohl nakazit.

Jak těžké či snadné je se tuberkulózou nakazit? 

Podle literatury, abyste se nakazil TBC, je nutný dlouhodobý kontakt. U „otevřené“ tuberkulózy se mluví alespoň o osmi hodinách. Že by člověk chytil tuberkulózu při krátké cestě do zaměstnání v autobusu či tramvaji, je tedy krajně nepravděpodobné.

Jaký je nejčastější způsob nákazy a lze se nějak preventivně chránit?

Jedná se o respirační infekci. Nejlepší prevence je celkový dobrý zdravotní stav. Tuberkulóza postihuje spíše osoby s podlomeným zdravím.

Někteří odborníci téma tuberkulózy spojují s uprchlickou krizí, s migranty z Ukrajiny. Proč?

Na Ukrajině je významně vyšší výskyt TBC než v Česku. Podle různých zdrojů to je desetkrát až dvacetkrát více.

Podle odhadu Evropského střediska pro kontrolu nemocí (ECDC) lze očekávat, že na každých 2 000 vysídlených žen z Ukrajiny se vyskytne jeden případ aktivního onemocnění TBC (odhadovaná incidence u žen nad 15 let je 0,05 procenta). Stejně tak odhady hovoří o předpokladech jednoho případu aktivní tuberkulózy na každých 5 000 vysídlených dětí ve věku 0 – 14 let (odhadovaná incidence u dětí ve věku 0 - 14 let je 0,02 procenta) a na každých 1 600 vysídlených mužů starších 65 let (odhadovaná incidence u mužů nad 65 let je 0,06 procenta).
Zdroj: Státní zdravotní ústav

Máme k dispozici účinnou léčbu a jak probíhá?

Máme k dispozici antituberkulotika, která jsou zatím účinná, ale je nutné je užívat dlouhodobě. Standardní léčba trvá šest měsíců. Větším problémem začíná být takzvaná multirezistentní tuberkulóza, která je již rezistentní na základní léky. Zde je léčba nesmírně dlouhá a nákladná.

Co je multirezistentní tuberkulóza a jde v případě současného varování SZÚ o tento typ?

Jak bylo zmíněno výše, jedná se o typ tuberkulózy, která není citlivá na současně podávaná takzvaná základní antituberkulotika. O kolik případů multirezistentní tuberkulózy se bude jednat, zatím nevíme. Je nutné počkat na výsledky laboratorních vyšetření.

Není škoda, že se u nás již proti tuberkulóze plošně neočkuje?

Není. Očkování proti tuberkulóze chrání pouze v dětství, a to proti závažným formám tuberkulózy. V dospělosti se i očkovaný člověk může bez potíží nakazit. V zemích s nízkým výskytem onemocnění, jako je Česko, je plošné očkování zbytečné. Západní státy od něj upouštěly již od 70. let 20. století. 

Zákeřná tuberkulóza

 

TBC je jednou z nejsmrtelnějších infekčních nemocí na světě. Každoročně se jí nakazí zhruba deset milionů lidí, z nichž 1,4 milionu zemře. Nemoc nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jakoukoli jinou část těla včetně kostí a nervového systému. Způsobuje ji bakterie Mycobacterium tuberculosis, která se šíří vzduchem při kašlání či kýchání infikovaných osob. K nakažení stačí vdechnout velmi malý objem bakterií. Nakazit se však můžete pouze od neléčené osoby s plicní formou tuberkulózy a kašlem. Pokud nemocný pravidelně bere léky, již po několika týdnech léčby přestává být infekční. TBC je nebezpečná v tom, že se šíří skrytě. U většiny infikovaných se příznaky nikdy neprojeví, protože bakterie může v těle přežívat v neaktivní formě. Pokud ale imunitní systém zeslábne, jako v případě podvyživených, HIV pozitivních či starších osob, bakterie tuberkulózy se mohou stát aktivními. K tomu dochází zhruba u deseti procent infikovaných. Proto je nyní tuberkulóza hrozbou zejména v zaostalých státech světa. Proti tuberkulóze existuje očkování. V České republice se proti nemoci dříve očkovaly už velmi malé děti. Povinnost ale byla zrušena v roce 2010, nyní přetrvává pouze u zvláště rizikových dětí.