Uzavírání smluv a covid-19: na co si dát pozor?

Patříte-li k těm, kteří potřebují v současné krizi řešit uzavírání smlouvy, tady je několik důležitých věcí, na které byste měli myslet.

Uzavírání smluv a covid-19: na co si dát pozor?
ilustrační foto | Tomáš Novák týdeník HROT

Mohu koronavirus považovat za nepředvídatelnou skutečnost?

Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku vašeho zboží či služeb, a smluvně podchytit specifika spojená s pandemií.

S obchodními partnery se například předem domluvte na rizicích, která dnes již můžete předpokládat, například na tom, že jim nemůžete zaručit včasnou dodávku zboží. Věnujte také pozornost co nejpreciznějšímu zformulování rizik, která vy a váš obchodní partner ponesete. Vyhnete se tak potenciálním problémům.

Na co dalšího byste při uzavírání smlouvy měli myslet? 

  • lhůta pro dodání zboží / splnění služby
  • (ne)převzetí rizika změny okolností
  • (ne)omezení výše náhrady škody
  • výše a podmínky pro aplikaci smluvních pokut.

Pomůže mi doložka vyšší moci ve smlouvě?

Máte ve smluvní doložce uvedenou vyšší moc (vis maior) jako součást balíčku závěrečných ustanovení? Vyšší mocí je nepředvídatelná, neovlivnitelná událost, které nešlo zabránit a která je nezávislá na osobě, jež se jí dovolává. Z tohoto hlediska lze obecně považovat současnou koronavirovou pandemii za případ vyšší moci.

Ve smlouvách často bývá upraveno, co se vyšší mocí rozumí a jak je v takových případech třeba postupovat. Pokud vás vyšší moc opravňuje k nedodání plnění, můžete podle této doložky postupovat. Pokud není doložka vyšší moci konkretizována ve smlouvě, postupujte podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

V případě, že vám ze smlouvy plyne nějaká povinnost, kterou na základě opatření v souvislosti s koronavirem nebudete moci splnit (např. při nařízení o uzavření provozoven), může smluvní protistraně vzniknout nárok na náhradu škody. 

Škodu však nemusíte uhradit v případech, pokud splníte určité zákonné podmínky, tzv. liberační důvody.

Může koronavirus vést ke snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Ano. Pandemie koronaviru může být důvodem pro snížení nebo naopak zvýšení dohodnuté ceny, ovšem jen v případě, že jste smlouvu uzavřeli v době, kdy nebylo možné příchod takto rozsáhlé pandemie a jejích důsledků předpovídat. Riziko změny okolností v takovém případě nese strana, která se k tomu smluvně zavázala. 

Následná nemožnost plnění: Kdy se na ni mohu odkázat?

Výjimečně mohou závazky ze smlouvy zaniknout z důvodu následné nemožnosti plnění (paragraf 2006 a následující občanského zákoníku). Následná nemožnost plnění pomůže třeba dodavatelům, kteří se zavázali dodat například zdravotnický materiál, u něhož stát dočasně zakázal distribuci soukromým subjektům. Závazek v takovém případě zaniká a strany mají povinnost si vrátit již poskytnutá plnění, tedy zejména uhrazenou zálohu.

Pozor na to, že následná nemožnost plnění neosvobozuje od plnění tam, kde je objektivně možné závazek splnit, jen bude potřeba využít subdodavatele, dodat zboží později nebo je získat podstatně dráž – tam je možné maximálně upravit cenu.

Vzorová doložka pro smlouvy v době pandemie

Nevíte si rady se smlouvou a nechcete nic podcenit? Právníci advokátní kanceláře Frank Bold nachystali vzorovou doložku pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie.

Čtěte další díly naší poradny:

Autoři působí v právní poradně Frank Bold