Utíkající Praha a jiné trendy

Mezi pozoruhodné trendy posledních let patří prodlužování délky života v Ústeckém kraji a pokles počtu lidí v exekuci, kde vyniká jižní a střední Morava

Daří se našemu kraji lépe než sousednímu regionu? To je otázka, která – třeba v souvislosti s blížícími se volbami do krajských zastupitelstev – napadne nejednoho čtenáře. Týdeník Hrot zkusí na tuto nelehkou otázku odpovědět s využitím základních ukazatelů demografického, ekonomického a sociálního vývoje v regionech. Není přitom korektní upozorňovat na momentální stav věcí. Tady jsou karty rozdány již přinejmenším od vyhnání sudetských Němců a následného dosídlení pohraničí. Dlouhodobě platí, že Praha je na tom nejlépe a Karlovarský kraj nejhůře, což není žádné velké překvapení. Férovější je sledovat pokrok, který kraje zaznamenaly za poslední tři až čtyři roky.

Jaký je výsledek? Obecně lze říct, že rozdíly napříč regiony se v posledních letech prohlubují. Praha a Středočeský kraj dál utíkají zbytku republiky nejen ve výši mezd, ale také v přírůstku nových pracovních míst či v demografickém vývoji. Hlavní město v rámci republiky drží prvenství v délce dožití mužů i žen a svůj náskok zvyšuje. Současně má Praha nejvyšší úroveň porodnosti (11,4 na 1000 obyvatel) a nejnižší úmrtnost (9,3 na 1000 obyvatel).

Utíkající Praha a jiné trendy

+3

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot.

Staňte se jedním z nich, nebo článek odemkněte zakoupením celého vydání.

od 184 Kč za měsíc

Předplatit

Máte předplatné?

Přihlásit