Ukrajincům vstup volný

České školství obstálo v začleňování ukrajinských uprchlíků

Ukrajincům vstup volný
ilustrační foto | Shutterstock.com

Ačkoli kapacity škol jsou v mnoha případech na hraně, malí uprchlíci dostávají kvalitní vzdělání s výhledem maximální integrace do školských kolektivů. Vyplývá to z rozsáhlého šetření České školní inspekce.

Téměř všechny navštívené mateřské i základní školy přijaly alespoň nějaké vhodné opatření zaměřené na přijetí a adaptaci nově zapsaných ukrajinských dětí. Zapojili se speciální koordinátoři, dětem jsou k dispozici ukrajinsky hovořící dospělí či patroni z řad spolužáků.

Jen velmi malé množství školek a škol (deset procent) kvůli uprchlíkům zavedlo speciální třídy složené výhradně z ukrajinských dětí. A to je podle odborníků dobře, protože se díky tomu učí česky přirozenou formou.

Inspekce na druhou stranu upozornila, že velké množství ukrajinských dětí potřebuje psychologickou podporu. Celá třetina škol ji však není schopna z objektivních důvodů poskytnout.