Vybrané články
z týdeníku The Economist

Tržiště, nebo laboratoř: Odkud je nakonec covid?

Nové studie vyvracejí konspirační teorie o umělém původu viru, který způsobil globální pandemii.

Tržiště, nebo laboratoř: Odkud je nakonec covid?
ilustrační foto | Profimedia.cz

Dvě nové vědecké studie přinášejí dosud nejjasnější odpovědi na tři zásadní otázky kolem pandemie covidu 19: jak, kdy a kde došlo k přenosu viru SARS-CoV-2 na člověka. Autory těchto studií, takzvaných preprintů (tedy vědeckých článků, které dosud neprošly formálním procesem oponentury, jež předchází jejich publikaci v odborném periodiku), jsou týmy výzkumníků z institucí po celém světě, kteří výsledky své práce umístili na Zenodo, což je databáze podobných dokumentů. Z jejich výzkumu vyplývá, že v listopadu 2019 byl virus přítomen ve zvířatech prodávaných na Jihočínském tržišti s mořskými plody ve Wu-chanu, kde došlo k přenosu na lidské hostitele ve dvou oddělených incidentech přibližně týden po sobě.

U stánků… se svišti a dikobrazy

V prvním článku vědecký tým pod vedením Michaela Worobeye z Arizonské univerzity a Kristiana Andersena ze sandiegského výzkumného ústavu Scripps Research popisuje svou snahu vystopovat první případy nákazy na wuchanské tržiště. Autoři k tomu používají tři metody. Zaprvé zkoumali geografický rozptyl prvních nakažených – a zmíněné tržiště se nachází v oblasti nejhustšího výskytu prvních případů a tento výsledek se nezmění ani při započtení případů bez známé souvislosti s trhem. 

Zadruhé použili fotografické důkazy umístěné na čínské sociální síti Weibo a soudobá líčení, aby ukázali, že se na trhu kromě mořských plodů prodávala před prosincem 2019 také zvířata náchylná k přenosu viru (seznam zahrnuje mimo jiné dikobrazy, sviště či psíky mývalovité).

A zatřetí analyzovali rozptyl téměř 600 vzorků odebraných na trhu Čínským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CCDC) v lednu 2020 poté, co jej úřady uzavřely. Aplikací této analýzy na plán tržiště autoři dokázali vzorky obsahující virus spojit se stánky prodávajícími živá zvířata, zejména v jihozápadním rohu tržiště.

Bylo dřív A, nebo B?

Druhá studie, jejímž hlavním autorem je Jonathan Pekar z Kalifornské univerzity v San Diegu, zkoumala nejranější vývoj viru u lidí. V této fázi převládaly dvě varianty známé jako linie A a B. Liší se ve dvou konkrétních nukleotidových lokusech (spojení ve vláknu RNA, které představuje genom viru), přičemž linie A má strukturu identickou s podobnými viry nalezenými u netopýrů.

To naznačuje, že linie A byla původní podobou a linie B následnou mutací. První známé lidské případy nicméně souvisejí s linií B. Aby tento rébus rozluštili, analyzovali vědci skoro 800 téměř kompletních virových genomů ze vzorků odebraných před 14. únorem 2020, aby našli nejpravděpodobnější evoluční cesty viru.

Z této analýzy vyplynulo, že ačkoli byly obě linie zastoupeny v případech v okolí tržiště, žádný vzorek neobsahoval jediný mezikrok ani žádného společného předchůdce. Proto se zdá být pravděpodobné, že obě linie přeskočily na lidské hostitele nezávisle na sobě: linie B kolem 25. listopadu 2019 a linie A zhruba o týden později. Takové vícenásobné přeskoky zvířecích koronavirů na lidi jsou poměrně běžné. Viry, které v roce 2002 způsobily epidemii SARS a v roce 2012 MERS, se zřejmě rovněž přenesly na více lidí nezávisle na sobě.

Víme, co se stalo

Výzkumníci se domnívali, že pro potvrzení svých závěrů potřebují najít důkaz přítomnosti linie A na tržišti. Když se pouštěli do práce, všechny vzorky odtamtud obsahovaly pouze linii B. To se změnilo krátce předtím, než byla jejich studie uveřejněna online, díky jedinému detailu v nesouvisejícím preprintu publikovaném týmem z CCDC. Při opětovné analýze vzorků objevila tato vědecká skupina první důkaz přítomnosti linie A na tržišti – na odhozené rukavici. „V tu chvíli do sebe všechno zapadlo,“ říká doktor Worobey. „Nade vši pochybnost víme, co se stalo.“

Ačkoli se v obou případech jedná o preprinty, jejich analýzu chválí mnoho nezávislých výzkumníků. A pokud mají pravdu, budou se konkurenční hypotézy jen velmi obtížně prosazovat. Nejpopulárnější a také nejspornější z nich pracuje s tezí, že virus unikl z wuchanské laboratoře a vyvolal „superinfekční“ událost na tržišti. Existence dvou separátních linií viru na tržišti, říká doktor Worobey, a fakt, že se tržiště nacházelo přímo v ohnisku první vlny případů, naznačují, že by k úniku z laboratoře muselo dojít hned dvakrát, přičemž dosud scházejí důkazy byť jen o jediném takovém incidentu. Zdá se tedy být nepravděpodobný. 

Ze kterého zvířete SARS-CoV-2 na člověka přeskočil, však stále nevíme.

© 2022 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.