Tři čtvrtiny Čechů preferují při hledání práce ekologicky odpovědnou firmu

Téměř polovina by byla ochotna vzdát se části svého platu ve prospěch udržitelných projektů. Maximálně však do výše pěti procent.

Tři čtvrtiny Čechů preferují při hledání práce ekologicky odpovědnou firmu
ilustrační foto | Shutterstock.com

Firemní udržitelnost by měla hrát klíčovou roli, lidé při práci hledají ekologicky odpovědné zaměstnavatele a téměř polovina Čechů by byla ochotna vzdát se části svého platu ve prospěch ESG projektů. To jsou ta nejzajímavější data vycházející z výzkumu renomované agentury Ipsos, která byla prezentována na výroční konferenci české platformy Business Leaders Forum.

Význam ESG a firemní udržitelnosti se zvyšuje

Firemní udržitelnost by měla hrát klíčovou roli dle 75 % dotazovaných, oproti loňsku se jedná o 9% nárůst. Dokonce 12% nárůst oproti roku 2021 zaznamenala potřeba udržitelné cíle a projekty sledovat a vyhodnocovat. S tímto souhlasí 74 % respondentů. Zároveň je znát blížící se regulace nefinančního reportingu. Více než polovina z dotázaných uvedla, že téma ve firmě řeší intenzivněji.

„Česko dlouho ESG vytěsňovalo, což se nyní mění vlivem evropské regulace. V tomto ohledu je situace podobná, jako při regulací GDPR před několika lety: nejprve to vůbec nebylo téma. Jenže pak si firmy uvědomily, že půjde o povinnost a strhla se lavina. Vedle Bruselu pak téma do veřejného prostoru aktivně vnášejí české pobočky nadnárodních firem a finanční instituce. Konečně pak nesmíme opomenout ani generaci Z. Pro ni jde o extrémně důležité téma a kdybych byl stratégem mass-marketové firmy v České republice, tak s ním velmi aktivně pracuji. Myslím, že změny v postojích a myšlení, kterými tato skupina disponuje, ještě úplně neumíme v ČR docenit,“ uvedl k tématu Jan Růžička, ředitel vnějších vztahů, Home Credit Group, který byl jedním z hlavních expertních hostů konference ESG Leadership.

Lidé chtějí pracovat pro „zelené“ a 5 % svého platu by dali na udržitelné projekty

Nastupující trend zvyšujícího se významu ESG a firemní udržitelnosti potvrzuje i zájem zaměstnanců, kteří při hledání práce upřednostňují (75 %) ekologicky uvědomělé firmy. S tím, co očekávají od svého zaměstnavatele, se i sami ztotožňují a chtějí se aktivně zapojit. Až 45 % respondentů z celkové populace, a dokonce 66 % mladých zaměstnaných lidí ve věku 18-24 let by bylo ochotno vzdát se části platu ve prospěch udržitelných projektů. Většina z oslovených však maximálně do výše 5 %.

„Už z loňských dat od Ipsos vyplývalo, že se Češi chtějí chovat udržitelně a toto téma je pro ně důležité, přičemž hodně rezonuje zejména u mladých lidí. Tři čtvrtiny spotřebitelů vidí v udržitelném
chování firem přidanou hodnotu jejich produktů či služeb a polovina uvedla, že při rozhodování o nákupu, je ovlivněna tím, zda výrobek vznikl odpovědným způsobem či nikoliv. Současná situace n poli s energiemi a stále rostoucí inflace bude jistě nákupní chování měnit a logicky se promítne i do ochoty si případně za odpovědné produkty připlatit. Proto je třeba zákazníkům cestu k odpovědnému chování co nejvíce usnadňovat a třeba je i různými způsoby odměňovat, například zdánlivou maličkostí jako je sleva na kávu do vlastního kelímku či dózy,“ dodala k aktuálnímu chování spotřebitelů v návaznosti na ESG Lenka Mašková, manažerka společenské odpovědnosti ČR/SR v Tchibo, která byla jedním z hlavních expertních hostů konference ESG Leadership.

Sběr dat proběhl v průběhu měsíce září 2022 na reprezentativním vzorku ekonomicky aktivní populace ČR ve věku 18-65 let v počtu 620 respondentů s využitím metody on-line panel Ipsos.