Světový den pneumonie letos již po čtrnácté upozornil na nebezpečnou chorobu

Sobota 12. listopadu již po čtrnácté připomenula Světový den pneumonie. Slaví se od roku 2009 a za jeho vyhlášením stojí iniciativa více než stovky mezinárodních organizací na ochranu dětí, vládních i nevládních organizací a výzkumných institucí, které se spojily do Globální koalice proti dětské pneumonii. Cílem Světového dne pneumonie je upozornit veřejnost na nebezpečí této choroby a vybízí k aktivnímu boji s ní.

Světový den pneumonie letos již po čtrnácté upozornil na nebezpečnou chorobu
ilustrační foto | Adobe Stock

Infekce dolních cest dýchacích jsou celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, jak ukazují statistiky Světové zdravotnické organizace. Zápal plic, jak se také pneumonie nazývá, přitom není jedno onemocnění, ale má několik různých příčin vzniku. Původcem pneumonie mohou být bakterie, viry či jiné mikroorganizmy a v širším slova smyslu i různé vdechnuté škodliviny.

Bakterie Streptococcus pneumoniae patří mezi nejčastější příčiny pneumonií. Tato bakterie se podílí na vzniku celé řady respiračních onemocnění, ale i velmi vážných stavů, jako je například sepse nebo meningitida či právě pneumonie. Pneumokokový zápal plic může mít velmi závažný průběh a hrozí riziko umělé plicní ventilace, rozvoj plicního emfyzému, sepse nebo celkového zhoršení zdravotního stavu. Komplikovanější průběh hrozí u lidí s chronickými nemocemi, závaznější průběh pneumonie může být u malých dětí a osob starších 60 let.

V České republice žije podle údajů Českého statistického úřadu přes dva miliony seniorů, což je významná část populace. Od roku 2001 se počet lidí starších 65 let u nás zvedl o tři čtvrtě milionů osob a lze předpokládat, že toto číslo stále poroste. V této věkové kategorii je proočkovanost stále na nízké úrovni. V roce 2019 bylo očkováno téměř 135 tisíc seniorů, o rok později to bylo už jen 106 tisíc. Přitom právě očkování je nejúčinnější prevencí před tímto onemocněním.

Loni se u nás objevilo celkem 264 případů invazivních pneumokokových infekcí, z toho 140 ve skupině pacientů starších 65 let a 32 z nich nemoci podlehlo. Přitom celkem si tyto infekce v roce 2021 vyžádaly 48 životů. Plyne z toho, že seniorská populace je invazivními pneumokokovými infekcemi jednou z nejohroženějších skupin, což dlouhodobě dokládají i data, pravidelně zveřejňovaná Státním zdravotním ústavem (SZÚ), ač ta jsou poslední dva roky díky pandemii covidu a s tím souvisejícími opatřeními mírně specifická. Odborníci přitom předpokládají, že v následujícím období, kdy se odkládají roušky a další ochranné pomůcky, se průběh výskytu i četnost invazivních pneumokokových infekcí významně zvýší.